ŽP Informatika s.r.o.

Výročné správy

Výročná správa za rok 2018 [E-brožúra ] 

Ročná správa za rok 2018 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výročná správa za rok 2017 [E-brožúra ] 

Ročná správa za rok 2017 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výročná správa za rok 2016 [E-brožúra ] 

Ročná správa za rok 2016 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výročná správa za rok 2015 [E-brožúra ] 

Ročná správa za rok 2015 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výročná správa za rok 2014 [E-brožúra ] 

Ročná správa za rok 2014 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výročná správa za rok 2013 [E-brožúra 

Ročná správa za rok 2013 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výročná správa za rok 2012 [E-brožúra s možnosťou stiahnutia PDF priamo z prostredia brožúry]

Ročná správa za rok 2012 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výočná správa za rok 2011 [E-brožúra s možnosťou stiahnutia PDF priamo z prostredia brožúry]

Ročná správa za rok 2011 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výročná správa za rok 2010 [E-brožúra s možnosťou stiahnutia PDF priamo z prostredia brožúry]

Ročná správa za rok 2010 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výročná správa za rok 2009 [PDF dokument, cca 1792 Kb]

Ročná správa za rok 2009 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Výročná správa za rok 2008 [PDF dokument, cca 13390 Kb]

Ročná správa za rok 2008 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.

Ročná správa za rok 2007 [PDF dokument, cca 10390 Kb]

Ročná správa za rok 2007 je samostatný WWW dokument, založený na „papierovej“ ročnej správe, vydanej firmou ŽP Informatika s.r.o.