ŽP Informatika s.r.o.

ICT služby

ŽP Informatika s.r.o. vychádza z dlhoročných skúseností pôsobenia v oblasti poskytovania ICT služieb (ICT služby informačno komunikačných technológií) a vývoja zákazníckych riešení. Máme viac ako 30 ročné skúsenosti s poskytovaním širokého spektra riešení v podnikových aplikačných oblastiach.

Naše riešenia minimalizujú našim partnerom investície, garantujú dostupnosť najmodernejších riešení. Zákazníkom poskytujeme komplexnú ICT podporu a umožňujeme im plne sa venovať svojmu ”core businessu”. Garantujeme kvalitný servis, profesionálnu technickú podporu, špecializované poradenstvo, splnenie požiadaviek zákazníkov a trvalé udržanie kvality poskytovaných služieb.

Poskytované služby

Poskytujeme outsourcing, prenájom, servis, vzdialenú správu a hotline 24 hodín 7 dní v týždni:

Servery

Inštalácia a servis serverovej infraštruktúry podľa analýzy požiadaviek zákazníka.
Použité technológie: IBM xSeries, IBM pSeries, IBM Blade, Dell.

Storage

Inštalácia, konfigurácia, prevádzkovanie a servis storage infraštruktúry podľa požiadaviek a analýzy u zákazníka.
Použité technológie: IBM DS 4700, Tivoli Storage Management.

Operačné systémy

Dodávka, inštalácia a podpora pri prevádzkovaní operačných systémov: Microsoft Windows, Linux, IBM AIX, VMWare.
Použité technológie: Microsoft Windows, Linux RedHat, IBM AIC, VMWare, Citrix.

Databázy

Dodávka, inštalácia, konfigurácia a podpora pri prevádzkovaní databáz.
Použité technológie: Informix, DB2, Microsoft SQL Server.

Kabelážne systémy

Návrh, dodávka, inštalácia, konfigurácia a prevádzkovanie sieťových komponentov pre technológie LAN, WAN.
Použité technológie: Routing, Switching, Wifi, DSL na zariadeniach Cisco, 3Com.

Networking

Návrh, inštalácia a servis kabelážnych systémov na báze štruktúrovanej kabeláže Cat5 a optických rozvodov.
Návrh, inštalácia a servis optických kabelážnych systémov – zváranie a meranie optických káblov.
Použité technológie: štruktúrovaná kabeláž Cat5, single a multimode optický kábel.

Monitoring

Poskytujeme vzdialený monitoring prevádzky serverov a aktívnych sieťových prvkov predovšetkým z dôvodu predchádzania incidentom a za účelom ich včasnej diagnostiky.
Zákazníkom ponúkame monitoring sieťovej prevádzky, zaťaženie jednotlivých prvkov
a vydávanie doporučení k optimalizácii sieťovej infraštruktúry.
Použité technológie: Tivoli, Nagios.

Konsolidácia serverovej, storage a sieťovej infraštruktúry

Optimalizácia serverovej, dátovej a sieťovej infraštruktúry na virtualizačnej technológii.
Použité technológie: Blade servre, VMWare vizualizácia, Diskové polia, virtualizácia sieťových služieb.

Bezpečnosť

Zaistenie bezpečnosti prevádzkovanej infraštruktúry s pomocou firewallov, antivírovej a antispywarovej ochrany prevádzkovaných serverov.
Aktualizácia systémových programov predovšetkým o tzv. „bezpečnostné záplaty“, ktoré sú vzhľadom k prevádzkovanému programovému vybaveniu relevantné.
Použité technológie: Antivír – Nod32, Sophos, McAfee, Cisco VPN, Cisco ASA, Spam, Spyware, Proxy Filtering.