ŽP Informatika s.r.o.

Vývoj riešení na mieru

Jednou z hlavných činností našej spoločnosti je vývoj informačných systémov na mieru. Vývoj aplikácií na mieru realizujeme vďaka viac ako 60 programátorom, analytikom a IT špecialistom. Už desiatky rokov vytvárame softvérové riešenia v rôznych oblastiach od výroby cez obchod až po zdravotníctvo a školstvo. Vysokú kvalitu realizácie aplikácií riadia certifikovaní projektoví manažéri na základe medzinárodnej metodiky projektového riadenia IPMA® a PRINCE2®. Vďaka vlastným vývojovým prostrediam sme správnym partnerom pre dodávku SW riešení na mieru podľa najnáročnejších požiadaviek zákazníkov.

Realizovali sme široké spektrum softvérových riešení v oblastiach:

 • výroba,
 • energetika,
 • priemysel,
 • stavebníctvo,
 • doprava,
 • obchod,
 • financie,
 • štátna správa,
 • zdravotníctvo,
 • školstvo,
 • kultúra,
 • šport.

Preferované technológie:

 • JAVA
 • PHP

Vlastné vývojové prostredia nám umožňujú rýchle reakcie na implementácie zmien legislatívy a špecifických požiadaviek zákazníkov. Systém môže byť nastavený a prevádzkovaný buď u zákazníka, alebo formou outsourcingu.

Zákazníkom je k dispozícií serverovňa, ktorá je vybavená tou najmodernejšou technikou,  prepracovaným systémom zálohovania a bezpečnosti. O všetky HW a SW komponenty sa starajú naši systémoví špecialisti, ktorí dozerajú na správny chod systémov 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 356 dní v roku.

Nonstop služba Hotline na počkanie vybavuje prípadné požiadavky a rieši problémy (ako napríklad poruchy HW alebo SW), ktoré môže zákazník podávať buď telefonicky, e-mailom alebo webovým formulárom.