FIRIS® Lite2 – Systém pre home office

FIRIS® Lite2 je váš systém pre home office. Jednoduchý softvérový nástroj vám pomôže manažovať firemné procesy aj z pohodlia a bezpečia domova.

 

Viac informácií o systéme nájdete na produktovej stránke lite.firis.sk

FIRIS Lite : FIRIS® Lite2 – Systém pre home office

Pracovné ponuky

Pridaj sa k nám. Ponúkame profesionálne pracovné podmienky, možnosť odborného rastu a zvyšovania špecializácie, zaujímavý sociálny program, vzdelávacie programy a individuálny prístup k požiadavkám jednotlivca s ohľadom na potreby a požiadavky spoločnosti.
Aktuálne pracovné ponuky:
Vývojár softvéru, Lektor vzdelávania

Outsourcing

Využitím outsourcingu môžu byť oddelenia informačných technológií (IT) zoštíhlené na malý počet zamestnancov, ktorých jedinou zodpovednosťou je dozerať na plnenie kontraktu a komunikovať s poskytovateľom outsourcingu. Outsourcing je prostriedkom, ktorý umožňuje manažérom sústrediť sa na kľúčové oblasti podnikania, venovať svojmu “core businessu”.

ODPADIS

Tento systém na správu odpadu šetrí váš čas a uľahčuje vaše povinnosti spojené s odpadovým hospodárstvom.

ŽP SOFT® Registratúra

ŽP SOFT® Registratúra umožňuje evidenciu objektov registratúry, podporuje postupy ich vybavenia a ukladanie v dátovom úložisku. Súčasťou informačného systému je definovanie pracovných rolí používateľov a nastavenie prístupu k objektom registratúry.

 

Viac informácií k produktu nájdete na produktovej stránke www.zpregistratura.sk

O nás

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. sa šírkou svojho portfólia radí medzi najväčšie a najsilnejšie IT spoločnosti na slovenskom trhu. Zamestnáva viac ako stovku vysoko kvalifikovaných odborníkov a 45 ročnou históriou dokazuje, že je stabilným a spoľahlivým partnerom pre svojich zákazníkov.

KvalITné RIEŠENIA pre každého.

Business Process Reengineering

Postup, ktorý optimalizuje podnikové procesy tak, aby prinášali maximálne efekty pri optimálnej spotrebe podnikových zdrojov. Výsledkom BPR je skupina podstatných zmien nielen v podnikových procesoch, ale aj v organizačnej a kvalifikačnej štruktúre podniku, v spôsobe organizácie práce a riadenia.

Vývoj riešení na mieru

Realizovali sme široké spektrum softvérových riešení v oblastiach výroby, energetiky, priemyslu, stavebníctva, dopravy, obchodu, financií, ale aj štátnej správy, zdravotníctva, školstva, kultúry a športu.

ICT služby

ŽP Informatika s.r.o. vychádza z dlhoročných skúseností pôsobenia v oblasti poskytovania ICT služieb (služby informačno komunikačných technológií) a vývoja zákazníckych riešení. Máme viac ako 30 ročné skúsenosti s poskytovaním širokého spektra riešení v podnikových aplikačných oblastiach.

Multimediálne služby

Grafická prezentácia je neoddeliteľnou súčasťou života každej modernej spoločnosti. Možno si to ani neuvedomujeme, ale grafika a dizajn nás sprevádzajú na každom kroku a oslovujú nás nielen prostredníctvom médií a časopisov, no aj vo firemnej kultúre. Rovnako pojem multimédiá sa udomácnil v mnohých oblastiach nášho života a stal sa výraznou oporou firemných marketingových stratégií.