ŽP Informatika s.r.o.

O nás

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. buduje svoje meno na dlhoročných skúsenostiach pôsobenia v oblasti poskytovania IT služieb, na spoľahlivosti, precíznosti  a profesionalite. Zameriava sa hlavne na  vývoj kvalitných SW riešení na mieru, pričom základným kritériom je práve uspokojenie špecifických potrieb definovaných zákazníkom.

Naši partneri sa môžu spoľahnúť na nadštandardné služby podporené vlastným SW nástrojom FIRIS®, ktorý  implementuje princípy metodológie ITIL a stal sa samozrejmou súčasťou každodenného života spoločnosti.

Široké spektrum riešení, vrátane úzko špecializovaných, preukazuje flexibilitu a  skúsenosti s návrhom a realizáciou informačných systémov pre oblasti  hutníckeho a strojárskeho priemyslu,  energetiky, služieb,  výskumu, dopravy, stavebníctva, štátnej správy,  zdravotníctva, školstva, športu a kultúry.

Kvalitu poskytovaných služieb dokladuje vlastníctvo certifikátov ISO 9001 a ISO 20000-1.

SGS_ISO-9001

Od roku 2007 sme členom Spoločnosti pre projektové riadenie a od roku 2010 členom organizácie itSMF Slovensko, ktorá predstavuje nezávislé združenie na podporu manažmentu IT služieb.

SPPR_logo_default itsmf-logo

Udržiavame aktívne obchodné vzťahy s poprednými dodávateľmi SW a HW, vďaka čomu môžeme našim zákazníkom vždy poskytnúť tie najkvalitnejšie riešenia.

Hour log BIG

logo-oracleMicrosoft_logo_(2012).svg

ibm_logoDell_Logocominfo