ŽP Informatika s.r.o.

Vedenie spoločnosti

Ing. Ján Gaboň – Generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Kubove – Obchodno-ekonomický riaditeľ

Ing. Matej Blahút – Riaditeľ projektovania informačných systémov

Ing. Miroslav Šteňo – Riaditeľ prevádzky a služieb

 

Stratégia spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. je zameraná na riešenia prinášajúce zákazníkom konkurenčnú výhodu podporená garanciou spoľahlivosti poskytovaných služieb,

  • Poslanie spoločnosti – poslaním spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. je poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti informačných technológií, prioritne pre spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. a jej dcérske spoločnosti. Získané skúsenosti a technológie zúročiť v realizácii zákaziek mimo spoločností ŽP a.s
  • Vízia spoločnosti – víziou spoločnosti je byť stabilným a spoľahlivým partnerom pre svojich zákazníkov v oblasti poskytovania komplexných ICT služieb. Dosiahnuť vyrovnaný pomer výkonov realizácie zákaziek pre ŽP a.s. a zákaziek pre ostatné spoločnosti.
  • Základné hodnoty spoločnosti – základnými hodnotami spoločnosti je predovšetkým korektný prístup ku zákazníkom, ochrana dobrého mena, duševného vlastníctva a všetkých aktív spoločnosti, odborný rast a neustále vzdelávanie zamestnancov, tímová práca, zlepšovanie firemných procesov, motivácia zamestnancov a vytváranie podmienok pre ich neustále zlepšovanie sa.