ŽP Informatika s.r.o.

Stratégia spoločnosti

Konatelia spoločnosti prijali začiatkom roku 2019 novú stratégiu na najbližšie obdobie. Stratégia ŽP Informatika určuje poslanie, víziu, základné hodnoty a strategické ciele spoločnosti.

Stratégiu naplníme vďaka nadštandardnej starostlivosti o náš kvalitný personál, schopný neustále napredovať a odborne rásť. Len tak udržíme rýchle tempo rozvoja informačných technológií.

Aj naďalej chceme poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti informačných technológií, byť inovatívni a zachovať si profesionálny a korektný prístup k zákazníkom.

Stratégia spoločnosti