ŽP Informatika s.r.o.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: ŽP Informatika s.r.o.
Sídlo: Kolkáreň 35, Podbrezová 976 81
IČO: 36 741 388
IČ DPH: SK2022321829
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s., 0304149795/0900
IBAN SK6009000000000304149795
Dátum založenia: 20.02.2007
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zaregistrované: obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 12699/S