ŽP Informatika s.r.o.

História

1967
Vznik odboru OTR (Organizácia a technika riadenia) v Švermovych železiarňach.
1976
Vznik výpočtového strediska, začiatky budovania informačného systému riadenia výroby.
1980
Nová budova výpočtového strediska.
1990
Neustála modernizácia technológií a zariadení.
1993
Transformácia podbrezovských železiarní na Železiarne Podbrezová, a.s., premenovanie odboru OTR na odbor Informatika.
Stratégia komplexného vývoja informačného systému pre Železiarne Podbrezová a.s.
1995
Prechod od dávkového spracovania k poskytovaniu informácií v reálnom čase.
Vývoj výrobných aj ekonomických aplikácií.
2000
Orientácia na JAVA technológie a vývoj vlastnej infraštruktúry.
2002
Odbor Informatika sa stáva garantom IT riešení pre spoločnosti Železiarne Podbrezová Group.
2006
Odčlenenie odboru Informatika od Železiarní Podbrezová a.s., spojenie s firmou GAMO a.s.
Zabezpečenie komplexného outsourcingu ICT služieb pre Železiarne Podbrezová a.s.
Orientácia na nových zákazníkov.
2007
Vznik spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.
2008
Rozvoj komplexného outsoursingu informačno-komunikačných technológií v rámci ŽP Group, rozšírenie obchodných aktivít mimo ŽP Group.
2009
Certifikácia ISO 9001.
2010
Certifikácia ISO 20000-1.
2011
Profilácia strategických produktov.
2012
Získanie ocenenia najlepší ITSM projekt roka 2011 za projekt „Optimalizácia riadenia pomocou nástroja FIRIS“.
5. výročie vzniku ŽP Informatika s.r.o., 45 rokov od vzniku odboru OTR, ktorý bol predchodcom odboru Informatiky v Železiarňach Podbrezová a samostatnej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.
2013
Úspešné obhájenie certifikátu normy ISO 20000-1:2011, rozvoj a redizajn strategických produktov spoločnosti.
2014 Zmena vedenia a organizačnej štruktúry, prestavba dátového centra, optimalizácia optických rozvodov a generačná výmena výpočtovej techniky pre výrobnú sféru.
2015 Príprava novej stratégie spoločnosti pre obdobie 2016-2018, úspešná recertifikácia normy ISO 9001, jesenná marketingová kampaň.

 

História spoločnosti ŽP Informatika v krátkej videoprezentácii: