ICT služby

ŽP Informatika s.r.o. vychádza z dlhoročných skúseností pôsobenia v oblasti poskytovania ICT služieb (služby informačno komunikačných technológií) a vývoja zákazníckych riešení. Máme viac ako 30 ročné skúsenosti s poskytovaním širokého spektra riešení v podnikových aplikačných oblastiach.

Outsourcing

Využitím outsourcingu môžu byť oddelenia informačných technológií (IT) zoštíhlené na malý počet zamestnancov, ktorých jedinou zodpovednosťou je dozerať na plnenie kontraktu a komunikovať s poskytovateľom outsourcingu. Outsourcing je prostriedkom, ktorý umožňuje manažérom sústrediť sa na kľúčové oblasti podnikania, venovať svojmu “core businessu”.

Vývoj riešení na mieru

Realizovali sme široké spektrum softvérových riešení v oblastiach výroby, energetiky, priemyslu, stavebníctva, dopravy, obchodu, financií, ale aj štátnej správy, zdravotníctva, školstva, kultúry a športu.

Systémová integrácia

Cieľom systémovej integrácie je identifikácia, zjednodušenie a automatizácia procesov firmy, čo prináša vyššiu efektivitu, produktivitu a schopnosť rýchleho zavádzania služieb a produktov. K tomu je potrebné zabezpečiť, aby údaj, informácia alebo dokument mohli bez problémov migrovať celou organizáciou a tým tvorili virtuálne mosty medzi rôznorodými informačnými systémami a aplikáciami.

Poradenstvo ITIL

Táto služba je určená organizáciám, ktoré hľadajú podporu pri tvorbe plánu a stanovenia priorít pri implementácii princípov ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ako prostriedku riadenia kvality služieb pre poskytovateľov IT služieb, ktorí plánujú zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, alebo pre organizácie, ktoré plánujú integrovať riadenie IT služieb s obchodnými cieľmi organizácie.

Školenia

ŽP Informatika s.r.o. vám ponúka rôzne typy školení, od používateľských školení (napr. Word, Excel), cez školenia správy obsahu webových stránok až po odbornejšie školenia v rámci počítačových sietí.

Servis a Hotline

ŽP Informatika vďaka partnerským vzťahom so svetovými dodávateľmi IT (IBM, DELL, CISCO) ale aj vďaka vlastným vyškoleným servisným pracovníkom poskytuje okrem dodávky komponentov IT aj servis dodaných zariadení. Rovnako poskytuje aj 24 hodín denne 7 dní v týždni službu Hotline a WebHotline.