ŽP Informatika s.r.o.

Servis a Hotline

ŽP Informatika vďaka partnerským vzťahom so svetovými dodávateľmi IT (IBM, DELL, CISCO) ale aj vďaka vlastným vyškoleným servisným pracovníkom poskytuje okrem dodávky komponentov IT aj servis dodaných zariadení. 

Poskytované služby v oblasti záručného a pozáručného servisu:

  • servis HW komponentov serverov a PC
  • servis LAN a WAN komponentov
  • servis SW komponentov
  • predaj náhradných dielov a spotrebného materiálu

Informačné systémy outsourcované spoločnostou ŽP Informatika sú neustále dohľadované pracovníkmi prevádzky, ktorí aj vďaka nasadeným systémovým nástrojom zabezpečujú:

  • službu Hotline – nahlasovanie porúch HW, SW komponentov IT podľa SLA
  • službu WebHotline – nahlasovanie a aktualizácia WEB stránok v správe spoločnosti ŽP Informatika, s.r.o.
  • dohľadovanie prevádzkovaných IT systémov

Všetky Hotline služby sú dostupné 24 hodín denne počas celého roka na t.č. +421 48 6452420

Poruchy môžete nahlasovať aj emailom na hotline@zelpo.skwebhotline@zelpo.sk

Pri nahlasovaní porúch uvádzajte presný názov spoločnosti, číslo zmluvy a typ poruchy.