ŽP Informatika s.r.o.

ŽP Group

Synergiou bohatých skúsenosti a zručností s najnovšími poznatkami v oblasti marketingu, techniky, technológie, výroby a logistiky vytvárame reálne podmienky pre lepšie uspokojenie potrieb náročných zákazníkov, so zameraním na kvalitu, servis, včasnosť dodávok produktov a služieb pri korektnej cene. Železiarne Podbrezová Group, to je sedem výrobných spoločností, šesť obchodných a marketingových organizácií, príprava personálu vo vlastných školách, progresívne výskumno – vývojové centrum a vlastná zasielateľská spoločnosť. Spolu viac ako 4 000 pracovníkov a v šiestich krajinách Európy.

  •  Viac informácií o skupine ŽP Group nájdete na www.zpgroup.sk