ŽP Informatika s.r.o.

ŽP Group

Sme členom skupiny ŽP Group, ktorá s konsolidovaným obratom vo výške takmer 350 mil. eur patrí medzi 20 najväčších podnikateľských subjektov na Slovensku. Skupina zamestnáva viac ako 4 000 ľudí na Slovensku, v Českej republike, Španielsku, Taliansku, Poľsku a Nemecku.

Hlavné princípy skupiny podnikov ŽP Group:

  • technológie vysokej kvality a zručná pracovná sila,
  • dlhodobá stratégia investícií a modernizácie výrobných procesov,
  • certifikáty a oprávnenia od významných certifikačných spoločností,
  • referencie od renomovaných spoločností pre celý výrobný sortiment,
  • kvalifikovaná celosvetová predajná a marketingová sieť,
  • ochrana životného prostredia a stála podpora regiónu pôsobenia.

Viac informácií o skupine ŽP Group nájdete na www.zpgroup.sk