ŽP Informatika s.r.o.

Integrovaný systém manažérstva

Garanciu trvalej kvality poskytovaných služieb spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o. vrátane  technickej podpory, kvalitného servisu, špecializovaného poradenstva a plnenia požiadaviek zákazníkov predstavuje vybudovaný integrovaný systém manažérstva v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 (systém manažérstva kvality) a ISO 20000-1 (systém manažmentu služieb).

Tento integrovaný systém predstavuje základný riadiaci nástroj vrcholového vedenia spoločnosti, ktoré sa zaviazalo angažovať sa za kvalitu realizovaných služieb spĺňajúcich požiadavky zákazníkov a plnenie záväzkov v oblasti kvality a trvalo zlepšovať efektívnosť tohto systému. Hlavné zásady riadenia kvality v spoločnosti sú definované v Politike kvality ŽP Informatika s.r.o.

Politika integrovaneho systemu manazerstva