ŽP Informatika s.r.o.

Systém manažérstva kvality

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. má vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Vybudovanie systému na vysokej úrovni procesného riadenia bolo potvrdené vydaním certifikátu spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o. pre činnosti: Projektovanie, prevádzkovanie a outsourcing informačných systémov.

Vysoká úroveň projektového riadenia prepojená na komplexnú evidenciu požiadaviek a informačne podporený workflow zabezpečujúci ich realizáciu, vytvára procesné riadenie aké je vyžadované touto normou. Všetky procesy spoločnosti sú optimalizované a podporené aplikačne informačným systémom FIRIS®.

Dosiahnuté certifikáty a pravidelná recertifikácia potvrdzujú garanciu splnenia zákazníckych požiadaviek a dodržanie špičkovej kvality na medzinárodnej úrovni.

SGS_ISO-9001