ŽP Informatika s.r.o.

Systém manažmentu služieb

Certifikácia podľa normy ISO 20000-1 sa vzťahuje na systém manažmentu služieb zabezpečujúci poskytovanie outsourcingových služieb vrátane prevádzkovej podpory a vývoja ICT infraštruktúry a vývoja a prevádzky softvérových aplikácií poskytovaných externým zákazníkom. Dosiahnutie vysokej úrovne zavedeného systému manažmentu služieb bolo potvrdené vydaním certifikátu spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o.

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. úspešnou certifikáciou potvrdila svoju vyspelosť a schopnosť poskytovať služby v tej najvyššej kvalite a stala sa tak jednou z mála spoločností na svete, ktorá získala tento významný certifikát. Implementácia systému manažmentu služieb priniesla optimalizáciu procesov týkajúcich sa poskytovania služieb a hlavne nastavenie systému kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom pravidelných meraní výkonnosti a kvality týchto procesov. Hlavným cieľom je neustále zlepšovanie úrovne kvality poskytovaných služieb a tým zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Norma ISO 20000-1 je prvým medzinárodným štandardom, ktorý sa špeciálne vzťahuje k oblasti riadenia IT služieb a zameriava sa na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov. Štandard ISO/IEC 20000-1 bol prijatý v decembri 2005 a je postavený na základoch britského štandardu BS 15000, ktorý v plnej miere nahradil. Popisuje súbor procesov riadenia pre poskytovanie služieb IT a obsahovo sa riadi úspešným rámcom ITIL.

Dosiahnuté certifikáty a pravidelná recertifikácia potvrdzujú garanciu splnenia zákazníckych požiadaviek a dodržanie špičkovej kvality na medzinárodnej úrovni.