ŽP Informatika s.r.o.

Weby, webky, web stránky

V začiatkoch internetu boli výsadou veľkých korporácií a bežný používateľ ich vnímal skôr ako niečo nedostupné a pre svoje potreby nevyužiteľné. S postupným rozširovaním používania internetu, sa menilo aj vnímanie web stránok. Narastal počet tvorcov stránok, ich služby začali využívať i menšie spoločnosti a výnimkou neboli ani osobné – personálne stránky.

Postupom času sa udomácnilo presvedčenie: „Kto nie je na webe, neexistuje.“

Weby sa stali bežnou, každodennou súčasťou života a ich prítomnosť berieme ako samozrejmú. Stretávame sa s nimi na každom kroku, podliehajú módnym trendom, hľadajú si svoje miesto nielen v počítačoch, ale aj mobilných zariadeniach, či televízoroch. Mať dnes svoju web stránku je prirodzené, tvoriť weby sa dnes učia už deti na základnej, či strednej škole. Tak ako sa učia počítať. A predsa nie z každého bude matematik.

Rovnako vytvorenie jednoduchej web stránky je iba nižšia matematika. Samotný proces prípravy je kreatívnou činnosťou. Už pri návrhu je dôležitá komunikácia so zákazníkom, ako prvoradé je potrebné pochopiť jeho potreby, čo je pre neho dôležité. Dôvody, prečo stránku potrebuje, komu a čo chce prezentovať určujú základnú myšlienku a celkový dizajn webu.

Aby stránka plnila dobre svoju funkciu, musí byť nielen zaujímavá, ale aj prehľadná a dobre usporiadaná, aby ste sa k žiadaným informáciám dostali rýchlo a jednoducho. Len v tom prípade sa budete znovu a radi na stránku vracať.

Mnoho vlastníkov webu zabúda, že jeho vytvorenie je iba začiatok cesty. Ak si však chcete zabezpečiť, aby Vaša stránka bola stále živá a funkčná, treba sa jej venovať. Aktualizovať obsah, sledovať aktuálne trendy, upravovať, vyhodnocovať a optimalizovať.

Toto by Vám mal vedieť zabezpečiť každý spoľahlivý zhotoviteľ, rovnako ako bezchybné prevádzkovanie, ochranu pred útokmi hackerov, či zálohovanie a obnovu dát pre prípad zlyhania hardvéru. Práve to je vizitkou každého dobrého prevádzkovateľa.

Spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. sa v tomto smere zaraďuje do oboch kategórií. Ako náš zákazník sa môžete plne spoľahnúť, že Vám ponúkneme nielen kompletné portfólio služieb, ale že tu pre Vás budeme nielen dnes, ale aj zajtra, za mesiac, o rok.

Prezrite si našu ponuku web stránok na stránke weby.zpinformatika.sk