ŽP Informatika s.r.o.

Médiá

O prvých poznatkoch zo spolupráce so súkromnými školami ŽP»
Spoločnosť ŽP informatika s.r.o., podobne ako väčšina IT firiem pôsobiacich na Slovensku, dlhodobo zápasí so získavaním nových kvalifikovaných IT špecialistov s požadovanou praxou.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 13 | vyšlo: 3. júla 2015 | autor: Viera Kúkolová

 

Dohľadový a recertifikačný audit v ŽP Informatika s.r.o. »
V dňoch od 1. do 2. júna 2015 sa konal v spoločnosti ŽP Informatika s.r.o., dohľadový audit ISO 20000-1 a recertifikačný audit ISO 9001 realizovaný firmou SGS Slovakia, s.r.o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 12 | vyšlo: 19. júna 2015 | autor: Jana Gaboňová

 

Vysokoškoláci do praxe »
V rámci projektu Vysoké školy, ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, sa 14. apríla 2015 v Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici konali Prezentačné dni podnikov  …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 8 | vyšlo: 24. apríla 2015 | autor: Jana Gaboňová

 

Aj správanie sa užívateľov je dôležité »
V súčasnosti, keď je takmer každý počítač pripojený do Internetu, je riziko infikovania počítača rôznym škodlivým softvérom omnoho vyššie, ako v minulosti  …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 5 | vyšlo: 13. marca 2015 | autor: Stanislav KESTER

 

 Študenti v ŽP Informatika »
Našu firmu navštívila skupina študentov Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová.  …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 3 | vyšlo: 13. februára 2015 | autor: IŠ

 

 Informatici plesali až do rána bieleho »
23 januára sa v priestoroch Kultúrneho domu Železiarní Podbrezová opäť po roku uskutočnil Ples informatikov. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 3 | vyšlo: 13. februára 2015 | autor: Jana Gaboňová

 

 Nové notebooky už majú svojich majiteľov »
Dvadsaťsedem žiakov I.H triedy informatikov Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová sa v tomto týždni dočkalo vytúženej učebnej pomôcky. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 19 | vyšlo: 26.septembra 2014 | autor: Viera Kúkolová

 

 S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o. »
Prázdniny končia, dovolenkové obdobie prevažne tiež, prezradíte nám, čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?
-Uvedené dovolenkové obdobie je charakteristické zvýšeným dôrazom na organizáciu práce tak zo strany zabezpečenia dostupnosti a prevádzky komponentov IS, plánovaného vývoja APV, ako aj riadenia vnútro firemných procesov. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 17 | vyšlo: 27.augusta 2014 | autor: Mgr. Oľga Kleinová

 

 Letný kemp informačných technológií 2014 »
V priestoroch spoločnosti ŽP Informatika sa od 7. do 25. júla 2014 konal už siedmy ročník Letného kempu informačných technológií pre vysokoškolákov. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 16 | vyšlo: 15.augusta 2014 | autor: ŽP Informatika s.r.o.

 

 Aj vďaka ŽP Informatika s.r.o…   »
Sociálne starnutie prebieha u každého jednotlivca odchodom do dôchodku, zmenou sociálneho postavenia, zmenou životného programu a akceptáciou sociálnych dôsledkov porúch zdravia. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 14 | vyšlo: 18.júla 2014 | autor: Ing. M. Šurábová, riaditeľka DD a DSS HRON

 

 Študentský kemp informačných technológií   »
ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých škôl so zameraním na informačné technológie na každoročný študentský kemp informačných technológií …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 11 | vyšlo: 06.júna 2014 | autor: ŽP Informatika, s.r.o.

 

 Sedem statočných v lete na praxi v ŽP Informatika   »
Stráviť leto s pocitom, že robia niečo užitočné pre seba – to je výhoda, ktorú bude mať sedem vybraných vysokoškolákov, študentov odboru Informatika na Prírodovedeckej fakulte UMB v Banskej Bystrici …
Zdroj: www.vysokoskolacidopraxe.sk | vyšlo: 03.júna 2014 |
autor: Centrum vedecko-technických informácií SR

 

 Predstavujeme vám   »
Do funkcie generálneho riaditeľa dcérskej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. bol 1. apríla 2014 menovaný Ing Ján GABOŇ.
Na úvod, môžete nám prezradiť niečo o sebe? Kedy ste prišli do Podbrezovej a aké posty ste doposiaľ zastávali? …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 9 | vyšlo: 09.mája 2014 | autor: Mgr. Oľga Kleinová

 

 Ples informatikov   »
V piatok 24. januára sa v priestoroch Domu kultúry Železiarní Podbrezová uskutočnil už druhý ročník Plesu informatikov. Toto vcelku mladé podujatie si získava čoraz väčšiu popularitu, o čom svedčí aj zvýšený záujem hostí. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 2 | vyšlo: 31.januára 2014 | autor:

 

 Strata dát je to najhoršie, čo sa vám môže stať   »
Osobné počítače sú v treťom tisícročí neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce. V počítačoch máme vo forme počítačových súborov uložené výsledky svojej mnohoročnej práce, komunikácie s partnermi… Tieto údaje potrebujeme mať pre svoju prácu neustále k dispozícii a preto je potrebné zabezpečiť, aby sme o ne neprišli. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 21 | vyšlo: 18.októbra 2013 | autor: Viera Kúkolová

 

 Leto v znamení výpočtovej techniky   »
Spoločnosť ŽP Informatika organizuje už niekoľko rokov pre študentov stredných a vysokých škôl letné vzdelávacie aktivity so zameraním na informačné technológie. O priebehu letného kempu pre vysokoškolákov nás informoval Ing. Miroslav Štulrajter, projektový manažér ŽP Informatika, s.r.o. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 18 | vyšlo: 06.septembra 2013 | autor: Viera Kúkolová

 

 S Ing. Miroslavom Štulrajterom, projektovým manažérom ŽP Informatika s.r.o., na aktuálnu tému:   »
Blíži sa leto a to je obdobie organizovania letných kempov ŽP Informatika. Ide o projekt, ktorý zastrešujete. Pri jeho zrode ste si stanovili určité ciele. Z dnešného pohľadu, plnia sa? …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 10 | vyšlo: 17.mája 2013 | autor: Mgr.Oľga Kleinová

 

 V rámci prvomájovej revízie elektrických zariadení prebieha aj revízia výpočtovej techniky.   »
V rámci prvomájovej revízie elektrických zariadení v našej spoločnosti prebieha aj revízia výpočtovej techniky. Vedúceho odboru technická podpora, Ing. Romana Kohútika zo ŽP Informatika sme sa opýtali:…
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 10 | vyšlo: 17.mája 2013 | autor: Mgr.Oľga Kleinová

 

 Začiatky elektronickej formy Podbrezovana   »
Máloktoré noviny na Slovensku sa môžu pochváliť, že v elektronickej forme existujú pätnásť rokov. Ako ste sa mali možnosť dočítať v minulom čísle, naše toto výročie majú. Kto z pracovníkov informatiky stál pri zrode tejto myšlienky a aké boli začiatky?, na túto tému sme sa porozprávali s Ing. Slávkou Trajteľovou, projektantkou WEB a MUME aplikácií, ktorá sa o export Podbrezovana na internet stará aj dnes: …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 9 | vyšlo: 03.mája 2013 | autor: Ing. Slávka Trajteľová, ŽP Informatika

 

 Informatika oslavovala   »
„História našej spoločnosti sa začala písať v roku 1967, kedy v národnom podniku Švermove železiarne Podbrezová vznikol prvý samostatný odbor so zameraním na automatizované riadenie a elektronické spracovanie údajov.“Týmito slovami začína krátky film, ktorý informuje o histórii, vývoji a súčasnosti spoločnosti ŽP Informatika, s.r.o. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 1 | vyšlo: 11.januára 2013 | autor: Mgr. Jana Gaboňová, ŽP Informatika

 

 S Ing. Jozefom Urbanom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.   »
Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?
– Interným projektom číslo jeden v tomto roku je pre nás projekt vytvorenia novej infraštruktúry pre vývoj Java aplikácií. Pristúpili sme k nemu jednak z dôvodu potreby modernizácie Informačného systému ŽP a.s. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 22 | vyšlo: 02.novembra 2012 | autor: Mgr.Oľga Kleinová

 

 Bude vás zaujímať   »
Vo všeobecnosti platí názor, že internet je starší ako email. V skutočnosti existujúce emailové systémy boli rozhodujúcim nástrojom pri tvorbe internetu. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 21 | vyšlo: 19.októbra 2012 | autor: Internet

 

 Bicyklom na Kráľovej holi   »
Posledný tohtoročný augustový víkend využili niektorí, športovo zameraní informatici na lákavú cyklotúru na Kráľovu hoľu. V peknom, trochu veternom, ale slnečnom počasí sa odvážne popasovali s náročným terénom kráľovohoľskej cesty mladí, ale aj tí skôr narodení. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 18 | vyšlo: 07.septembra 2012 | autor: Ing. Juraj Ostranský

 

 Naučila som sa viac, ako v škole za tri roky …   »
ŽP Informatika s.r.o. aj v tomto roku zorganizovala kemp informačných technológií, ktorý od 1. do 21. augusta absolvovali študenti vysokých škôl z Bratislavy, Košíc, Brna……
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 17 | vyšlo: 24.augusta 2012 | autor: Viera Kúkolová

 

 Ako chutí ITIL ?   »
Keby ste nám túto otázku položili pred pol rokom, už z nášho sladkokyslého výrazu by ste vyčítali vyhýbavú odpoveď. Dnes môžeme povedať, že nám už začína chutiť. Dokonca to môžeme aj dokázať! …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 9 | vyšlo: 4.mája 2012 | autor: Ing. Viera Demianová

 

 S Ing. Jozefom URBANOM, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s. r.o.   »
Pán riaditeľ, podnetom na náš rozhovor sú jubileá, ktoré si v tomto roku pripomínate. Začnime tým starším. V apríli uplynie od vytvorenia prvého strojno-výpočtového strediska v podbrezovských železiarňach 45 rokov.
Pochopiteľne, nepatríte medzi pamätníkov z tohto obdobia. Významný obrat vo vývoji však nastal až za ostatných dvadsať rokov. Ako si spomínate na svoje začiatky vo výpočtovom stredisku? …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 5 | vyšlo: 08.marca 2012 | autor: Mgr.Oľga Kleinová

 

 S Ing. Jozefom Urbanom, gen. riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.   »
Ten čas neuveriteľne letí a od nášho posledného rozhovoru uplynulo už päť mesiacov. Čo sa za ten čas u vás udialo? …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 21 | vyšlo: 21.októbra 2011 | autor: Mgr.Oľga Kleinová

 

 Letné kempy   »
Od myšlienky – zorganizovať letné kempy pre študujúcu mládež, bol už len krôčik k jej realizácii. Odozva na výnimočnú ponuku ŽP Informatiky, s.r.o. – získať bezplatne vedomosti a zručnosti v oblasti IT priamo z praxe, plus nejaké to euro navyše, sa stretla so záujmom vysokoškolskej mládeže. Po vzniku Súkromného gymnázia ŽP začali kempy prebiehať aj v tejto škole. Rozdielnosť znalostí a zručností v programovaní viedla organizátorov k tomu, že vytvorili dva typy kempov – pre stredoškolákov v Súkromnom gymnáziu ŽP a pre vysokoškolákov priamo v priestoroch svojej spoločnosti. V prvý prázdninový mesiac sme navštívili ich účastníkov. Médiá…
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 15 | vyšlo: 29.júla 2011 | autor: Viera Kúkolová

 

 Dohľadový audit   »
V dňoch 30. a 31. mája 2011 firma SGS Slovakia, s.r.o., uskutočnila dohľadový audit na plnenie požiadaviek noriem ISO 9001:2008 a ISO 20 000:2005 v spoločnosti ŽP Informatika s. r.o. Audit prebehol úspešne …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 12 | vyšlo: 17.júna 2011 | autor: Ing. Lucián Oravec