ŽP Informatika s.r.o.

Médiá

Aj IT sektor prechádza krízou 
Súčasná kríza zasiahla takmer všetky oblasti spoločenského života. Výnimkou nie je ani sektor informačných technológii (IT). Mnohé firmy prešli na začiatku pandémie do režimu práce z domu (homeoffice) a školy realizovali výučbu dištančne. Logicky sa tým zvýšil dopyt po technologických zariadeniach…
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 20 | vyšlo: 8. októbra 2021 | autor: Mgr. Milan Gončár

Prioritou je pre nás udržať kvalitu našich služieb 
S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 15 | vyšlo: 30. júla 2021 | autor: Redakcia

Videokonferenčné riešenia v dobe pandémie, aj mimo nej
Po vypuknutí prvej vlny epidémie ochorenia COVID-19 na Slovensku v marci 2020, požiadalo personálne oddelenie Železiarní Podbrezová spoločnosť ŽP Informatika o návrh riešenia pri zabezpečení zákonom predpísaných školení pre pracovníkov ŽP. A to pri dodržaní bezpečných podmienok, najmä v tom, aby sa školení pracovníci nestretávali vo veľkom počte v jednej školiacej miestnosti. 
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 12 | vyšlo: 18. júna 2021 | autor: Ing. Stanislav Kester
Výsledky prieskumu ŽP Informatika
V ôsmom čísle Podbrezovana bol uverejnený prieskum spokojnosti s poskytovanými službami spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o. Výsledky prieskumu ukázali veľmi pozitívne hodnotenie zamestnancov ŽP Informatika, čo sa týka ich odbornej a sociálnej spôsobilosti. Kladne bolo hodnotené aj celkové riešenie požiadaviek a problémov…
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 11 | vyšlo: 4. júna 2021 | autor: Redakcia 
Plánované hospodárske výsledky sme v minulom roku naplnili
S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 5 | vyšlo: 12. marca 2021 | autor: Redakcia 

 

 

 

Ak nám má internet slúžiť, informácie musíme overovať
Smartfón, počítač, notebook, ale napríklad aj inteligentný televízor. Všetky tieto zariadenia nám ponúkajú prístup na internet. Vedeli ste, že priemerný človek strávi na internete každý deň 3 hodiny a 20 minút? Okrem užitočných informácií a zábavy na nás v online svete číha aj mnoho hrozieb. 
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 3 | vyšlo: 12. februára2021 | autor: Redakcia 
Našou prioritou naďalej zostáva zabezpečenie prevádzkyschopnosti informačných systémov
S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 20 | vyšlo: 2. októbra 2020 | autor: Mgr. Tomáš Kubej

Recertifikačný audit v ŽP Informatika s.r.o.

V dňoch od 10. do 12. júna 2020 sa konal v spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. recertifikačný audit normy ISO 20000, realizovaný firmou SGS Slovakia, s.r.o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 13 | vyšlo: 26. júna 2020 | autor: Mgr. Jana Gaboňová
O štvrťstoročí internetu v našej spoločnosti
S Ing. Miroslavom Šteňom, riaditeľom Prevádzky a služieb ŽP Informatika
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 11 | vyšlo: 2  | autor: Mgr. Oľga Kleinová
Šiesty ročník Plesu informatikov
V piatok, 14. februára, sa v priestoroch Domu kultúry Železiarníe Podbrezová uskutočnil po dvojročnej prestávke šiesty ročník Plesu informatikov.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 4 | vyšlo:   | autor: Mgr. Jana Gaboňová
Napriek recesii hodnotíme minulý rok pozitívne
S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s. r. o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 3 | vyšlo: 7  | autor: Mgr. Tomáš Kubej
V druhom polroku bude pre nás prioritou inovácia IS výroby“
S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 16 | vyšlo: | autor: Mgr. Petra Motyčková
Aktuálne sme v čase prípravy stratégie spoločnosti pre obdobie 2019 – 2021
S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 6 | vyšlo:   | autor: Mgr. Petra Motyčková
„Prvý polrok bol pre nás veľmi úspešný“
S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s. r. o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 15 | vyšlo: 27  | autor: Mgr. Petra Motyčková
Výsledky sú uspokojivé
S Ing. Jánom GABOŇOM, generálnym riaditeľom ŽP Informatika
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 16 | vyšlo:   | autor: Mgr. M. Jančovič
Vážení užívatelia informačných systémov v sieti ŽP a.s.!
Ing. Stanislav Kester, vedúci prevádzky informačných systémov – starý závod
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 10 | vyšlo:   | autor: Ing. Stanislav Kester
Informatici plesali až do rána
V piatok,  10. februára 2017, sa v priestoroch Domu kultúry Železiarní Podbrezová uskutočnil už piaty ročník Plesu informatikov.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 4 | vyšlo:   | autor: Mgr. Jana Gaboňová
Desať rokov dcérskej spoločnosti
História sa začala písať v roku 1967, kedy v národnom podniku Švermove železiarne Podbrezová vznikol prvý samostatný odbor so zameraním na automatizované riadenie a elektronické spracovanie údajov.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 4 | vyšlo:   | autor: Mgr. Oľga Kleinová
O prvých poznatkoch zo spolupráce so súkromnými školami ŽP»
Spoločnosť ŽP informatika s.r.o., podobne ako väčšina IT firiem pôsobiacich na Slovensku, dlhodobo zápasí so získavaním nových kvalifikovaných IT špecialistov s požadovanou praxou.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 13 | vyšlo: 3. júla 2015 | autor: Viera Kúkolová
Dohľadový a recertifikačný audit v ŽP Informatika s.r.o. »
V dňoch od 1. do 2. júna 2015 sa konal v spoločnosti ŽP Informatika s.r.o., dohľadový audit ISO 20000-1 a recertifikačný audit ISO 9001 realizovaný firmou SGS Slovakia, s.r.o.
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 12 | vyšlo: 19. júna 2015 | autor: Jana Gaboňová
Vysokoškoláci do praxe »
V rámci projektu Vysoké školy, ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, sa 14. apríla 2015 v Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici konali Prezentačné dni podnikov  …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 8 | vyšlo: 24. apríla 2015 | autor: Jana Gaboňová
Aj správanie sa užívateľov je dôležité »
V súčasnosti, keď je takmer každý počítač pripojený do Internetu, je riziko infikovania počítača rôznym škodlivým softvérom omnoho vyššie, ako v minulosti  …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 5 | vyšlo: 13. marca 2015 | autor: Stanislav KESTER
 Študenti v ŽP Informatika »
Našu firmu navštívila skupina študentov Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová.  …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 3 | vyšlo: 13. februára 2015 | autor: IŠ
 Informatici plesali až do rána bieleho »
23 januára sa v priestoroch Kultúrneho domu Železiarní Podbrezová opäť po roku uskutočnil Ples informatikov. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 3 | vyšlo: 13. februára 2015 | autor: Jana Gaboňová
 Nové notebooky už majú svojich majiteľov »
Dvadsaťsedem žiakov I.H triedy informatikov Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová sa v tomto týždni dočkalo vytúženej učebnej pomôcky. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 19 | vyšlo: 26.septembra 2014 | autor: Viera Kúkolová
 S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o. »
Prázdniny končia, dovolenkové obdobie prevažne tiež, prezradíte nám, čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?
-Uvedené dovolenkové obdobie je charakteristické zvýšeným dôrazom na organizáciu práce tak zo strany zabezpečenia dostupnosti a prevádzky komponentov IS, plánovaného vývoja APV, ako aj riadenia vnútro firemných procesov. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 17 | vyšlo: 27.augusta 2014 | autor: Mgr. Oľga Kleinová
 Letný kemp informačných technológií 2014 »
V priestoroch spoločnosti ŽP Informatika sa od 7. do 25. júla 2014 konal už siedmy ročník Letného kempu informačných technológií pre vysokoškolákov. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 16 | vyšlo: 15.augusta 2014 | autor: ŽP Informatika s.r.o.
 Aj vďaka ŽP Informatika s.r.o…   »
Sociálne starnutie prebieha u každého jednotlivca odchodom do dôchodku, zmenou sociálneho postavenia, zmenou životného programu a akceptáciou sociálnych dôsledkov porúch zdravia. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 14 | vyšlo: 18.júla 2014 | autor: Ing. M. Šurábová, riaditeľka DD a DSS HRON
 Študentský kemp informačných technológií   »
ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých škôl so zameraním na informačné technológie na každoročný študentský kemp informačných technológií …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 11 | vyšlo: 06.júna 2014 | autor: ŽP Informatika, s.r.o.
 Sedem statočných v lete na praxi v ŽP Informatika   »
Stráviť leto s pocitom, že robia niečo užitočné pre seba – to je výhoda, ktorú bude mať sedem vybraných vysokoškolákov, študentov odboru Informatika na Prírodovedeckej fakulte UMB v Banskej Bystrici …
Zdroj: www.vysokoskolacidopraxe.sk | vyšlo: 03.júna 2014 |
autor: Centrum vedecko-technických informácií SR
 Predstavujeme vám   »
Do funkcie generálneho riaditeľa dcérskej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. bol 1. apríla 2014 menovaný Ing Ján GABOŇ.
Na úvod, môžete nám prezradiť niečo o sebe? Kedy ste prišli do Podbrezovej a aké posty ste doposiaľ zastávali? …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 9 | vyšlo: 09.mája 2014 | autor: Mgr. Oľga Kleinová
 Ples informatikov   »
V piatok 24. januára sa v priestoroch Domu kultúry Železiarní Podbrezová uskutočnil už druhý ročník Plesu informatikov. Toto vcelku mladé podujatie si získava čoraz väčšiu popularitu, o čom svedčí aj zvýšený záujem hostí. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 2 | vyšlo: 31.januára 2014 | autor:
 Strata dát je to najhoršie, čo sa vám môže stať   »
Osobné počítače sú v treťom tisícročí neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce. V počítačoch máme vo forme počítačových súborov uložené výsledky svojej mnohoročnej práce, komunikácie s partnermi… Tieto údaje potrebujeme mať pre svoju prácu neustále k dispozícii a preto je potrebné zabezpečiť, aby sme o ne neprišli. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 21 | vyšlo: 18.októbra 2013 | autor: Viera Kúkolová
 Leto v znamení výpočtovej techniky   »
Spoločnosť ŽP Informatika organizuje už niekoľko rokov pre študentov stredných a vysokých škôl letné vzdelávacie aktivity so zameraním na informačné technológie. O priebehu letného kempu pre vysokoškolákov nás informoval Ing. Miroslav Štulrajter, projektový manažér ŽP Informatika, s.r.o. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 18 | vyšlo: 06.septembra 2013 | autor: Viera Kúkolová
 S Ing. Miroslavom Štulrajterom, projektovým manažérom ŽP Informatika s.r.o., na aktuálnu tému:   »
Blíži sa leto a to je obdobie organizovania letných kempov ŽP Informatika. Ide o projekt, ktorý zastrešujete. Pri jeho zrode ste si stanovili určité ciele. Z dnešného pohľadu, plnia sa? …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 10 | vyšlo: 17.mája 2013 | autor: Mgr.Oľga Kleinová
 V rámci prvomájovej revízie elektrických zariadení prebieha aj revízia výpočtovej techniky.   »
V rámci prvomájovej revízie elektrických zariadení v našej spoločnosti prebieha aj revízia výpočtovej techniky. Vedúceho odboru technická podpora, Ing. Romana Kohútika zo ŽP Informatika sme sa opýtali:…
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 10 | vyšlo: 17.mája 2013 | autor: Mgr.Oľga Kleinová
 Začiatky elektronickej formy Podbrezovana   »
Máloktoré noviny na Slovensku sa môžu pochváliť, že v elektronickej forme existujú pätnásť rokov. Ako ste sa mali možnosť dočítať v minulom čísle, naše toto výročie majú. Kto z pracovníkov informatiky stál pri zrode tejto myšlienky a aké boli začiatky?, na túto tému sme sa porozprávali s Ing. Slávkou Trajteľovou, projektantkou WEB a MUME aplikácií, ktorá sa o export Podbrezovana na internet stará aj dnes: …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 9 | vyšlo: 03.mája 2013 | autor: Ing. Slávka Trajteľová, ŽP Informatika
 Informatika oslavovala   »
„História našej spoločnosti sa začala písať v roku 1967, kedy v národnom podniku Švermove železiarne Podbrezová vznikol prvý samostatný odbor so zameraním na automatizované riadenie a elektronické spracovanie údajov.“Týmito slovami začína krátky film, ktorý informuje o histórii, vývoji a súčasnosti spoločnosti ŽP Informatika, s.r.o. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 1 | vyšlo: 11.januára 2013 | autor: Mgr. Jana Gaboňová, ŽP Informatika
 S Ing. Jozefom Urbanom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.   »
Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?
– Interným projektom číslo jeden v tomto roku je pre nás projekt vytvorenia novej infraštruktúry pre vývoj Java aplikácií. Pristúpili sme k nemu jednak z dôvodu potreby modernizácie Informačného systému ŽP a.s. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 22 | vyšlo: 02.novembra 2012 | autor: Mgr.Oľga Kleinová
 Bude vás zaujímať   »
Vo všeobecnosti platí názor, že internet je starší ako email. V skutočnosti existujúce emailové systémy boli rozhodujúcim nástrojom pri tvorbe internetu. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 21 | vyšlo: 19.októbra 2012 | autor: Internet
 Bicyklom na Kráľovej holi   »
Posledný tohtoročný augustový víkend využili niektorí, športovo zameraní informatici na lákavú cyklotúru na Kráľovu hoľu. V peknom, trochu veternom, ale slnečnom počasí sa odvážne popasovali s náročným terénom kráľovohoľskej cesty mladí, ale aj tí skôr narodení. …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 18 | vyšlo: 07.septembra 2012 | autor: Ing. Juraj Ostranský
 Naučila som sa viac, ako v škole za tri roky …   »
ŽP Informatika s.r.o. aj v tomto roku zorganizovala kemp informačných technológií, ktorý od 1. do 21. augusta absolvovali študenti vysokých škôl z Bratislavy, Košíc, Brna……
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 17 | vyšlo: 24.augusta 2012 | autor: Viera Kúkolová
 Ako chutí ITIL ?   »
Keby ste nám túto otázku položili pred pol rokom, už z nášho sladkokyslého výrazu by ste vyčítali vyhýbavú odpoveď. Dnes môžeme povedať, že nám už začína chutiť. Dokonca to môžeme aj dokázať! …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 9 | vyšlo: 4.mája 2012 | autor: Ing. Viera Demianová
 S Ing. Jozefom URBANOM, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s. r.o.   »
Pán riaditeľ, podnetom na náš rozhovor sú jubileá, ktoré si v tomto roku pripomínate. Začnime tým starším. V apríli uplynie od vytvorenia prvého strojno-výpočtového strediska v podbrezovských železiarňach 45 rokov.
Pochopiteľne, nepatríte medzi pamätníkov z tohto obdobia. Významný obrat vo vývoji však nastal až za ostatných dvadsať rokov. Ako si spomínate na svoje začiatky vo výpočtovom stredisku? …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 5 | vyšlo: 08.marca 2012 | autor: Mgr.Oľga Kleinová
 S Ing. Jozefom Urbanom, gen. riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.   »
Ten čas neuveriteľne letí a od nášho posledného rozhovoru uplynulo už päť mesiacov. Čo sa za ten čas u vás udialo? …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 21 | vyšlo: 21.októbra 2011 | autor: Mgr.Oľga Kleinová
 Letné kempy   »
Od myšlienky – zorganizovať letné kempy pre študujúcu mládež, bol už len krôčik k jej realizácii. Odozva na výnimočnú ponuku ŽP Informatiky, s.r.o. – získať bezplatne vedomosti a zručnosti v oblasti IT priamo z praxe, plus nejaké to euro navyše, sa stretla so záujmom vysokoškolskej mládeže. Po vzniku Súkromného gymnázia ŽP začali kempy prebiehať aj v tejto škole. Rozdielnosť znalostí a zručností v programovaní viedla organizátorov k tomu, že vytvorili dva typy kempov – pre stredoškolákov v Súkromnom gymnáziu ŽP a pre vysokoškolákov priamo v priestoroch svojej spoločnosti. V prvý prázdninový mesiac sme navštívili ich účastníkov. Médiá…
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 15 | vyšlo: 29.júla 2011 | autor: Viera Kúkolová
 Dohľadový audit   »
V dňoch 30. a 31. mája 2011 firma SGS Slovakia, s.r.o., uskutočnila dohľadový audit na plnenie požiadaviek noriem ISO 9001:2008 a ISO 20 000:2005 v spoločnosti ŽP Informatika s. r.o. Audit prebehol úspešne …
Zdroj: PODBREZOVAN | číslo: 12 | vyšlo: 17.júna 2011 | autor: Ing. Lucián Oravec