ŽP Informatika s.r.o.

Grafika je všade okolo nás

Vždy bola. Od nástenných malieb prvých ľudí, cez ilustrácie v prvých knihách, až po reklamné letáky vo vašej schránke, web stránky, aplikácie v mobilnom telefóne. Či už si ju uvedomujeme alebo nie, sme grafikou obklopení a pôsobí na nás vo všetkých sférach každodenného života.

Zrak je našim základným zmyslom. Prostredníctvom vizuálneho vnemu dokážeme rýchlo absorbovať množstvo rôznych informácií. Často už prvý pohľad rozhoduje o sympatiách, či ľahostajnosti. Grafický prejav je úzko spätý s emóciami, o tom, čo sa mu páči, alebo nepáči rozhoduje každý na základe svojho individuálneho postoja.

Preto robiť dobrú grafiku je umenie. Vytvoriť logo alebo značku, ktorá je originálna, ľahko sa pamätá a zaujme, pričom súčasne vystihuje podstatu, je snom každého grafika.

Takmer s každou svojou aktivitou dokážeme spojiť nejaký vizuálny vnem – špecifická farba a logo Vášho mobilného operátora, obľúbené noviny alebo časopis, krabička zubnej pasty, ktorú používate – a takto ho poľahky vyhľadať, identifikovať. Grafika sa stala súčasťou života a podvedome ju aj všade očakávame, pretože nás dokáže osloviť. Mnohokrát sa rozhodujeme práve na základe vizuálneho vnemu – ak si mám vybrať medzi dvoma produktmi rovnakej kvality, obvykle sa rozhodneme pre ten, ktorý je na pohľad príťažlivejší.

Grafika odjakživa patrila aj k webu, počítačom, mobilným zariadeniam, ale dnes je samozrejmosťou aj u televízorov, hodiniek, automobilov. Akúkoľvek činnosť je možné prezentovať, podporiť a tiež propagovať prostredníctvom grafiky. Nielen navrhnúť logo, grafický manuál, vzhľad web stránky, mobilnej aplikácie, dajú sa ňou vysvetliť postupy, prezentovať čísla, upútať pozornosť a následne využiť rozmanité informačné a mediálne kanály pre jej rozširovanie. Dobre spropagovaná značka nemusí mať na každej reklame logo, ľudia ju dokážu identifikovať a spoznať už letmým pohľadom, dostane sa im do podvedomia. Takáto značka má potom oproti svojim konkurentom výhodu.

V prípade spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. sa môžete plne spoľahnúť, že Vám pomôže nielen zvizualizovať Vaše predstavy, ale že Vám pomôže ich spropagovať a dostaneme Vás do povedomia Vašich potenciálnych zákazníkov.