ŽP Informatika s.r.o.

Ako riadiť úlohy vo firme?

Podnikáte? Máte firmu a zamestnancov? Chcete ich riadiť jednoduchšie a efektívnejšie?

Predstavte si, že v našom regióne podnikajú v podobnej oblasti pán Konzervatívny a pán Moderný. Obidvaja sú úspešní, stretávajú sa s podobnými situáciami, no riešia ich rozdielne.

Pán Konzervatívny vlastní firmu, ktorá na trhu pôsobí 10 rokov a v súčasnosti zamestnáva viac ako 50 zamestnancov. Jeho firme sa darí, má rozpracovaných veľa zákaziek, ale v poslednom čase sa mu práca hromadí. Pán Konzervatívny a jeho zamestnanci sú preťažení. Viazne spolupráca medzi zamestnancami a vo firme sa stupňuje napätie a nervozita. Vedúci musia osobne kontrolovať postup prác  a strácajú čas. Zamestnanci sú zavalení papiermi a aktuálne podklady k práci sa povaľujú kade-tade. To spôsobuje, že na požiadavky zákazníkov reagujú pomalšie a ak dôjde k nezhode pán Konzervatívny nevie rýchlo zistiť, čo ju spôsobilo. Pán Konzervatívny stráca prehľad o svojom podnikaní, často sa rozhoduje bez potrebných informácií a cíti, že niečo potrebuje zmeniť.

V jeho susedstve má firmu pán Moderný. Aj on je dlhodobo etablovaný na trhu, obrat aj počet zamestnancov jeho firmy každoročne rastie. Práce má vyše hlavy, no napriek tomu mu zostáva čas na koníčky a rodinu.

Ako to je možné? Pán Moderný pred dvomi rokmi zainvestoval do informačného systému na riadenie úloh FIRIS® Lite2. Túto investíciu neľutuje, pretože mu prináša viacero výhod…

Nemusí sa báť o chod firmy počas svojej neprítomnosti, pretože jeho zástupcovia presne vedia ako a na čom majú pracovať a môžu plynule pokračovať v začatých činnostiach. Vždy si vie ľahko skontrolovať prácu svojich zamestnancov a zistiť, čo sa vo firme stalo. Rýchlo získa prehľad o aktuálnej situácii, môže okamžite reagovať a korigovať riešenie úloh.

Jeho zamestnanci síce majú veľa práce, no vedia si ju ľahko zorganizovať. Nestrácajú drahocenný čas a môžu sa naplno venovať podstatným úlohám. Rýchlo a jednoducho si vyhľadajú dokumenty, ktoré potrebujú k práci, pretože sa nemusia prehrabávať v papieroch a využívajú výhody elektronického archívu. K úlohám majú priložené zmluvy a výkazy prác, čo im prácu značne zjednodušuje.

Pán Moderný posunul vzťahy so zákazníkmi na vyššiu úroveň. Reaguje na ich požiadavky okamžite a s prehľadom. Zákazníci sú s týmto prístupom spokojní, nevedia si ho vynachváliť a radi v spolupráci s firmou pána Moderného pokračujú.

Do ktorej skupiny podnikateľov by ste sa chceli zaradiť Vy? K pánovi Konzervatívnemu alebo k pánovi Modernému?  Pán Moderný sa naučil pri operatívnom riadení firmy maximálne využívať možnosti informačného systému FIRIS® Lite2, čo mu vytvorilo priestor pre ďalší rozvoj jeho podnikania.

Staňte sa aj Vy pánom Moderným a objavte vlastný spôsob využitia systému FIRIS® Lite2.

FIRIS® Lite2 je firemný informačný systém na podporu riadenia úloh spoločnosti. Umožní vám riadiť malé aj veľké projekty, rýchlo kontrolovať a korigovať prácu vašich zamestnancov a pomôže pri vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov. Vďaka nemu získate lepší prehľad o vašej firme a práci zamestnancov.