ŽP Informatika s.r.o.

Čo je to outsourcing?

Podnikáte? Máte menšiu alebo väčšiu firmu? Bez počítačov, účtovníctva, komunikácie s úradmi a bankami si určite nedokážete predstaviť svoje fungovanie. Svet je preplnený informačnými technológiami. Nezaobídete sa bez mailovej komunikácie, web stránky, stále nové mobilné aplikácie vás nútia sledovať nové trendy vo svete informatiky.

Pokiaľ vaše potreby prerastú úroveň jedného, dvoch PC, začínate uvažovať o ich prepojení, o zjednodušení a automatizovaní opakovaných činností a odrazu sa stretávate s pojmami ako inštalácia siete, infraštruktúra, server, operačný systém, databáza, ktoré sú vám cudzie.  Zistíte, že vám to zaberá priveľa času, ktorý by ste mohli venovať svojmu biznisu.  A navyše, neminú vás investície do vybudovania „svojho systému“, pričom treba riešiť otázky bezpečnosti, zálohovanie údajov, antivírovú ochranu, servis techniky a veľa ďalších.

Všetkých týchto starostí vás môže zbaviť služba s názvom outsourcing. Outsourcing informačných technológií môžeme jednoducho vysvetliť ako prenajímanie informačných služieb vrátane zariadení, servisu a poradenstva.  Outsourcing je dnes svetovým trendom. Bez nutnosti veľkých jednorazových investícií využívate najmodernejší hardvér a softvér, pričom platíte len za služby, ktoré skutočne potrebujete.

Znakom kvalitného poskytovateľa outsourcingu je komplexnosť poskytovaných služieb. Samotný rozsah závisí na vašich potrebách a je možný od jednoduchého poskytovania PC až po prevádzku celého informačného systému.

Pri outsourcingu koncových zariadení vám poskytovateľ dodá formou služby  PC, notebook, tlačiareň resp. iné zariadenie, zabezpečí inštalácie, licencie, garantuje jeho prevádzku, vykonáva revízie a opravy, v prípade potreby aj výmenu za výkonnejší typ.  Nemusíte sa dokonca starať ani o dodanie tonerov, papiera, či iného spotrebného materiálu.

Outsourcing aplikácií znamená že poskytovateľ vám sprístupní aplikácie, ktoré bežia na jeho serveroch, zabezpečí monitoring a komplexnú prevádzku. Môžete využívať oveľa viac aplikácií za rovnakú cenu, akú by ste investovali do nákupu jednej. Znižujete riziká výpadku či straty dát. Pritom vám odpadá starostlivosť o obnovenie systému alebo jeho aktualizáciu, nemusíte investovať do nákupu nového servera a ušetrené prostriedky použiť na iný účel.

Komplexný outsourcing vám vytvorí priestor pre to, aby ste sa plne sústredili na svoje podnikanie, venovali sa svojim zákazníkom a nemuseli sa zaoberať technickou podporou. Je dobré, keď veci robia odborníci.

V našom regióne je spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. poskytovateľom komplexného outsourcingu v rámci skupiny ŽP Group. Profesionálny prístup, kapacity špecialistov na prevádzku a vývoj  spojené s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti sú pripravené aj pre vás. Garantujeme vám nepretržitú prevádzku a maximálnu bezpečnosť vašich dát. Presvedčte sa o tom sami a príďte sa poradiť o možnostiach práve  pre vašu spoločnosť.