ŽP Informatika s.r.o.

Grafické služby

Celý proces tvorby grafických prvkov sa nazýva DTP (Desktop Publishing) a prebieha v niekoľkých fázach – od konzultácie s klientom a analýzy jeho potrieb, cez načrtnutie nosných ideí a základnú vizualizáciu na PC až po finálny produkt. Pri tvorbe grafiky sa opierame o kombináciu kvalitného hardvéru a softvéru, ktoré v rukách našich grafikov a dizajnérov zaručujú špičkové výsledky a maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.

Jednou z najčastejších (a najkomplexnejších) činností je vytvorenie firemnej identity – navrhnutie logotypu, firemných farieb, grafického manuálu (ako súhrnu informácií ku používaniu logotypu a firemnej kultúre), firemnej dokumentácie atď.

Rovnako sme pripravení spracovať propagačné materiály ako letáky, kalendáre, pozvánky, bulletiny, billboardy, návrh polepu automobilov a mnohé iné.

Pre-vizualizácia väčších pripravovaných projektov (veľké billboardy, polepy automobilov, reklamné plochy na budovách atď.) do dodanej fotodokumentácie umožňuje vizuálne premietnuť návrhy riešení do súčasnej reality na fotografiách. Práve tak je možné vidieť výsledný efekt a prípadne upraviť celý projekt namiesto nákladných opráv už zrealizovaného riešenia.

Grafické služby poskytujeme ako kompletné riešenie – od grafického návrhu, úprav cez prípravu grafického manuálu, až po prípravu a zabezpečenie tlače.