ŽP Informatika s.r.o.

Videoprezentácie BPR

Predstavenie služby Reinžiniering podnikových procesov (BPR)

Prípadová štúdia – IT spoločnosť – Proces manažment incidentov