ŽP Informatika s.r.o.

Verejné obstarávanie pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre

ŽP Informatika uspela vo verejnom obstarávaní pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Kompletnú realizáciu zákazky na vývoj softvérových aplikácií, programovanie web portálov a s tým súvisiace služby predpokladáme v priebehu tohto roka.