ŽP Informatika s.r.o.

Aktuality


Videoprezentácia k výročiu spoločnosti Evonik Fermas

Podarilo sa nám získať zákazku na dodávku grafických služieb pre firmu Evonik Fermas v Slovenskej Ľupči. Zákazku zrealizovali naši kolegovia z odboru MUME a jednalo sa o tvorbu a spracovanie animácií a powerpoint prezentáciu, ktoré boli odprezentované pri oslave 25. výročia firmy. Prezentácia bude naďalej využívaná na stretnutiach so zákazníkmi a na veľtrhoch.

Prax študentov stredných škôl

V posledných troch májových týždňoch sme opäť privítali študentov stredných škôl z Podbrezovej na praxi v našej spoločnosti. V období 14.5. – 1.6. sa študenti oboznámili s fungovaním našej firmy a postupne sa im venovali zamestnanci zo všetkých úsekov.

FIRIS® Lite2 v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti

V Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (StVS) v Banskej Bystrici sme v priebehu júna a júla 2017 implementovali manažérsky systém na správu úloh FIRIS® Lite2.

Vyhodnotenie 3.ročníka JAVA krúžku pre študentov stredných škôl

V tomto školskom roku sme pokračovali vo vzdelávaní študentov SSOŠH a Súkromného gymnázia ŽP v kurze programovania v jazyku JAVA, ťažiskovom programovacom jazyku našej spoločnosti. Skupina mierne pokročilých si utvrdila vedomosti z oblasti objektovo orientovaného programovania, ktoré nadobudla v minulom školskom roku a pokračovala v oblasti tvorby grafického užívateľského rozhrania. Skúsenejšia skupina sa venovala princípom vývoja reálnych podnikových IS tak, ako sú vyvíjané v ŽP Informatika s.r.o. Všetci študenti nadobudli veľa vedomostí a praktických zručností, ktoré určite ocenia v budúcnosti, ak sa rozhodnú študovať IT na vysokej škole alebo sa venovať IT v praxi.

Nová web stránka pre Podbrezovan

V priebehu júna sme spustili nový web pre Podbrezovan –  podnikové noviny spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. Web stránku si môžete pozrieť tu.

10 rokov s vami

1.marca 2017 uplynulo už 10 rokov od vzniku spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. Počas celej našej existencie vám prinášame komplexné riešenia v oblasti informačných technológií a sme pre vás partnerom, na ktorého je možné sa spoľahnúť za každých okolností.

ITSM never dies

V dňoch 8.-9.2.2017 sme sa zúčastnili 11. ročníka odbornej konferencie itSMF Slovensko s názvom „ITSM Never Dies“. Konferencia priniesla zaujímavé prednášky, hlavne o stálej aktuálnosti využívania best practices ITILu pri riadení IT v spoločnosti. Odniesli sme si z nich množstvo nových poznatkov, ktoré využijeme v budúcnosti.

Nový rok 2017

Väčšina zamestnancov sa spolu stretla na začiatku Nového roka 2017 na tradičnom Novoročnom prípitku. Zamestnancom sa prihovoril generálny riaditeľ Ján Gaboň, ktorý zhodnotil uplynulý rok a predniesol výzvy do roku 2017. Do Nového roka prajeme naším zákazníkom a partnerom všetko len to najlepšie.

Firemné ukončenie roka 2016

Pracovný rok sme opäť ukončili v Stodole na Táľoch. Zhrnuli sme tohtoročné firemné udalosti cez krátke video, zhodnotili všetko čo sme prežili v práci i mimo nej a zabavili sa pri dobrom jedle a hudbe.

Servis výpočtovej techniky pre ZŠ Dolná Lehota

Naša spoločnosť sponzorsky pomohla Základnej škole v Dolnej Lehote. Technici z úseku PAS do nového školského roka opravili 4 staršie PC, ktoré teraz môžu žiaci používať.

Brigáda/kemp študentov stredných škôl

Traja pokročilí študenti záujmového Java krúžku z SSOŠH a Súkromného gymnázia ŽP dnes u nás končia brigádu. Počas augusta si formou študentského kempu zdokonalili svoje poznatky z programovania v jazyku Java a ešte viac sa priblížili k praxi. Lektormi im boli skúsení programátori z úseku PIS. Brigádu ukončili prezentáciou a bol im odovzdaný certifikát úspešného absolvovania tejto brigády.

Ukončenie 2.ročníka JAVA krúžku pre študentov stredných škôl

V tomto školskom roku sme pokračovali vo vzdelávaní študentov SSOŠH a Súkromného gymnázia ŽP a.s. v záujmovom Java krúžku, v ktorom študentov učíme programovať v ťažiskovom programovacom jazyku našej spoločnosti. Novinkou bol krúžok pokročilých študentov, ktorí prejavili záujem a vytrvalosť už v priebehu minulého školského roka.

Audity ISO 9001 a ISO 20000

V dňoch od 20. do 22. júna 2016 sa konal v našej firme recertifikačný audit ISO 20000-1 a dohľadový audit ISO 9001. Audit zastrešil odbor kvality a strategického rozvoja v spolupráci so zamestnancami ostatných úsekov. Vďaka ich kvalitnej práci sa nám podarilo oba tieto audity úspešne zvládnuť.

Firemný športový deň 2016

Rok sa stretol s ďalším rokom a my máme za sebou tradičný športový deň. Kancelárie sme opäť vymenili za prírodu a zasúťažili sme si v individuálnych aj tímových súťažiach. Tradičný úsekový turnaj vo futbale si toho roku ukoristili kolegovia z úseku generálneho riaditeľa a obchodno-ekonomického úseku a po dobu jedného roka budú hrdými majiteľmi putovného pohára Jožka Urbana. Všetkým ďakujeme za výbornú atmosféru a výhercom súťaží gratulujeme.

Prax študentov stredných škôl

V dňoch 23.5.-3.6. sa v priestoroch našej firmy uskutočnila prax študentov stredných škôl. Študenti sa v priebehu 2 týždňov oboznámili s fungovaním našej firmy a postupne sa im venovali pracovníci zo všetkých úsekov.

Školenia komunikácie programátorov

V priebehu marca, apríla a mája 2016 naši programátori absolvovali školenia zamerané na komunikáciu, riešenie konfliktov a tímovú spoluprácu. Školenia už tradične zabezpečili Hanka a Milan Surovcovci z firmy HMJ.

Konferencia IDC IoT Forum 2016

12.5. sa naši kolegovia z úseku PIS zúčastnili konferencie IDC IoT Forum v Bratislave. Konferencia IoT – Internet of Things sa venuje témam ako Smart Cities, Industry 4.0, Smart Metering, eHealth, Telematics, Smart Factory a pod. Viac informácií nájdete tu.

PC pre denné centrum dôchodcov Prameň v Brezne

Vo štvrtok 14. apríla medzi seniorov do denného centra Prameň zavítal náš obchodno-ekonomický riaditeľ Miroslav Kubove a odovzdal im dva počítače. Breznianski seniori sa venujú rôznym činnostiam, jednou z nich je aj vzdelávanie sa v oblasti informačno-komunikačných technológií. Počítačový krúžok v dennom centre Prameň funguje od roku 2008, kedy začínali s jedným počítačom. V tomto školskom roku je celkovo prihlásených 38 študentov seniorov, ktorí náš dar veľmi ocenili.

Konferencia Infotrendy 2016

14.4.2016 sa naši kolegovia z úsekov PIS a GR zúčastnili konferencie Infotrendy 2016, ktorá sa venovala aktuálnym výzvam, ktorým musia čeliť slovenskí podnikatelia, ak chcú uspieť na jednotnom európskom digitálnom trhu. Viac informácií nájdete tu.

Konferencia itSMF Slovensko

V dňoch 9.-10.3.2016 sme sa zúčastnili 10. ročníka odbornej konferencie itSMF Slovensko s názvom „Sedem“. Z konferencie sme si odniesli množstvo nových poznatkov a kontaktov, ktoré využijeme v budúcnosti.

Konferencia Softecon

10. marca 2016 sa kolegovia z úseku PIS v Bratislave zúčastnili konferencie o víziách a trendoch v moderných informačných technológiách – SOFTECON 2016. Viac informácií, fotogalériu a samotné prednášky nájdete tu.

Účtovný audit BDR za rok 2015

Od 24.2. do 26.2. sa v našej firme uskutočnil účtovný audit. Počas neho audítorská firma BDR potvrdila správnosť ročnej účtovnej uzávierky za rok 2015.

Nový grafický manuál našich aplikácií

V týchto dňoch bol zaktualizovaný grafický manuál našich aplikácií. Je výsledkom niekoľko týždňovej práce vytvorenej pracovnej skupiny. Pravidlá z grafického manuálu naši špecialisti v najbližších mesiacoch zaimplemenujú pravidlá do novej verzie JAVA infraštruktúry.

4.ročník Plesu informatikov

5. februára sa konal už štvrtý ročník Plesu informatikov. K tradične výbornej atmosfére prispeli svojim vystúpením folklórny súbor Mostár Senior a celým večerom vtipne sprevádzal známy humorista Ján Snopko. Do tanca nám tento rok zahrala skupina Radical z Košíc.

Nasadenie BI nástroja v aplikácii obchodný portál

Spustili sme nový projekt nasadenia Business intelligence nástroja pre dcérske obchodné spoločnosti ŽP a.s. Cieľom projektu je preskúmať pomocou BI údaje Obchodného portálu a analyzovať ich vzájomné vzťahy s využitím vizualizácie. Výsledky projektu podporia obchodné procesy v ŽP Group a pomôžu obchodníkom a manažérom robiť správne rozhodnutia.

Slávnostné otvorenie roka 2016

Zamestnanci spoločnosti ŽP Informatika  sa spolu stretli na začiatku Nového roka 2016 na tradičnom slávnostnom otvorení roka. Zamestnancom sa prihovoril generálny riaditeľ Ján Gaboň, ktorý zhodnotil uplynulý rok a predniesol výzvy do roku 2016.
Zároveň sme spoločne vyhodnotili zamestnaneckú súťaž, ktorá prebiehala od septembra 2015 v rámci marketingovej kampane Rozbehneme váš biznis.

Dodávka súčastí prístupového systému na nové parkovisko v ŽP

Železiarne Podbrezová vytvorili nové parkovacie priestory pre zamestnancov v priestoroch starého závodu ŽP a.s. My sme zabezpečili prístupový systém pri vstupnej rampe na parkovisko s využitím zamestnaneckých kariet. V týchto priestoroch môžu parkovať aj naši zamestnanci.

Prezentácia na dni otvorených dverí v súkromných stredných školách v Podbrezovej

Počas dňa otvorených dverí  sme navštívili súkromné stredné školy v Podbrezovej a študentom sme prezentovali našu spoločnosť a pracovné i študijné príležitosti, ktoré im ponúkame.

Firemné ukončenie roka 2015

Pracovný rok sme opäť ukončili v Stodole na Táľoch. Zhrnuli sme tohtoročné firemné udalosti cez krátke video, zhodnotili všetko čo sme prežili v práci i mimo nej a zabavili sa pri dobrom jedle a hudbe.

Marketing Festival 2015 v Brne

V dňoch 25. – 28.11.2015 sa naši kolegovia z oddelenia WEB a MUME a odboru predaja a marketingu zúčastnili konferencie Marketing Festival 2015 v Brne. Odnášajú si odtiaľ nové vedomosti a inšpirácie, ktoré sa budú snažiť zúžitkovať v ďalšej práci.

Virtuálna IT firma v spolupráci s UMB

Aktívne pokračujeme v spolupráci s UMB V Banskej Bystrici. V rámci predmetu Tímový projekt bola vytvorená virtuálna vysokoškolská IT firma, v ktorej si študenti v rámci výuky v praxi overia činnosti od projektového manažmentu po analýzu, návrhu riešenia až po realizáciu programového vybavenia na našich technológiách.

Marketingová kampaň

Hlavným motívom týchto dní je marketingová kampaň Rozbehneme váš biznis, ktorá má zviditeľniť našu spoločnosť v regióne ako poskytovateľa ICT služieb a stabilného partnera pre návrh, realizáciu a prevádzku informačných systémov.

Záujmový krúžok JAVA a CISCO akadémia pre študentov súkromných stredných škôl v Podbrezovej

Aj v novom školskom roku pokračujeme vo vzdelávacích aktivitách študentov stredných súkromných škôl z Podbrezovej. JAVA krúžok pokračuje svojim 2. školským rokom a CISCO akadémia už 6. školský rok.
Cieľom krúžkov je prakticky doplniť základné vzdelávanie študentov v školách a vychovať si základňu budúcich zamestnancov.

Rekonštrukcia futbalového štadióna v Podbrezovej

Pomáhame pri rekonštrukcii futbalového štadióna v Podbrezovej. V rámci prác sme už uskutočnili realizáciu optickej prípojky, čím sa kvalitatívne zmenila rýchlosť prístupu do Internetu. V súčasnosti v areáli štadióna realizujeme kabelážne práce v sociálnej budove, na veľkej a malej tribúne. Výsledkom našej práce bude skvalitnenie existujúcej siete, rozšírenie pripojenia pre novinárov, tlačového centra, pripojenia novej informačnej tabule a rozšírenie dostupnosti WiFi siete v nových priestoroch.

Cisco akadémia pre študentov súkromných stredných škôl v Podbrezovej

Počas školského roka 2014/2015 prebiehala na Súkromnom Gymnáziu a Súkromnej SOŠ Hutníckej Železiarní Podbrezová pod vedením našich lektorov Cisco akadémia, ktorej cieľom bolo naučiť študentov základy sieťových technológii. Absolventom akadémie sa otvárajú dvere pre ďalšie uplatnenie v oblasti sieťových technológií, prioritne u jedného z najväčších výrobcov sieťových technológii firme Cisco.

Úspešné ukončenie záujmového krúžku JAVA programovania

V dňoch 9.4. až 25.6. 2015 sa v našej spoločnosti uskutočnil prvý ročník záujmového programátorského krúžku pre študentov prvého až štvrtého ročníka Súkromného Gymnázia a Súkromnej SOŠ Hutníckej Železiarní Podbrezová. Hlavným cieľom záujmového krúžku bolo rozšíriť vedomosti študentov o znalosti v objektovo orientovanom programovacom jazyku JAVA, ktorý je nosným programovacím jazykom pri tvorbe aplikácií pre spoločnosti ŽP Group.

Softvér na Riadenie valného zhromaždenia

22.6.2015 bol na valnom zhromaždení spoločnosti Železiarne Pobdrezová a.s. po prvýkrát použitý softvér Riadenie valného zhromaždenia, ktorý sme vytvorili vo vývojom prostredí Java. Softvér po technickej stránke zjednodušuje proces hlasovania a následného sčitovania hlasov akcionárov. Vývoj tohto softvéru bude pokračovať realizáciou aplikácie Správa akcií.

Web stránka pre Ministerstvo životného prostredia SR

Do trvalej prevádzky sme dnes odovzdali web pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý sa venuje operačnému programu – Kvalita životného prostredia. Web stránku si môžete pozrieť tu.

Firemný športový deň 2015

Prešiel ďalší rok a my máme za sebou tradičný športový deň. Kancelárie sme opäť vymenili za prírodu a zasúťažili sme si v individuálnych aj tímových súťažiach. Tradičný úsekový turnaj vo futbale vyhrali naši programátori a po dobu jedného roka budú hrdými majiteľmi putovného pohára Jožka Urbana. Všetkým ďakujeme za výbornú atmosféru a výhercom súťaží gratulujeme.

Dohľadový audit ISO 20000-1 a recertifikačný audit ISO 9001

V dňoch od 1. do 2. júna 2015 sa konal v našej firme dohľadový audit ISO 20000-1 a recertifikačný audit ISO 9001. Vďaka kvalitnej práci našich zamestnancov sa nám podarilo oba tieto audity úspešne zvládnuť.

Účasť na konferencii Quo Vadis Metasonic

Kolegovia z odboru kvality a strategického rozvoja navštívili konferenciu QUO VADIS METASONIC v Bratislave. Jej cieľom bolo informovať podnikateľskú verejnosť o softvérovom nástroji Metasonic Suite – BPM Suite & Business, ukázať jeho novú funkcionalitu, vlastnosti najnovšej verzie, no aj úspešné zákaznícke projekty u významných slovenských zákazníkov.

Je IT váš partner v biznise?

Zúčastnili sme sa 9. ročníka odbornej konferencie itSMF Slovensko, ktorá bola zameraná na spoluprácu medzi poskytovateľom IT služieb a jeho zákazníkom, biznisom, ktorý vytvára hlavnú hodnotu firmy. Z konferencie sme si odniesli množstvo nových poznatkov a kontakty, ktoré využijeme v budúcnosti.

Prezentačné dni podnikov v Banskej Bystrici

Zamestnanci ŽP Informatika s.r.o. prezentovali našu firmu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na podujatí „Prezentačné dni podnikov.“ Vystúpili s vlastnými prezentáciami, predstavili študentom pracovné možnosti v našej spoločnosti a v propagačnom stánku zodpovedali ich zvedavé otázky. Viac informácií o podujatí nájdete tu.

Záujmový krúžok JAVA pre študentov súkromných stredných škôl v Podbrezovej

Cieľom krúžku je naučiť študentov základy objektovo orientovaného programovania v JAVA, prakticky nadviazať na vzdelávanie v školách a vychovať si základňu budúcich zamestnancov.

Diplomové práce študentov Fakulty prírodných vied UMB

Vedenie spoločnosti rozhodlo o spolupráci s dvomi študentmi Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pri diplomových prácach. Študentom pomôžeme pri prácach s témami podporný softvér pre projektové riadenie a riadenie rizík v IT projektoch.

Prezentácia pre študentov stredných škôl ŽP

Našu firmu navštívila skupina študentov Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová doplnená šikovnými informatikmi Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP. Hlavným cieľom bolo nadchnúť a získať študentov na pripravovaný krúžok venovaný programovaniu, do výučby ktorého sa zapoja aj lektori z našej firmy.

3. ročník Plesu informatikov

V priestoroch Kultúrneho domu Železiarní Podbrezová po roku opäť uskutočnil Ples informatikov.  Na treťom ročníku plesu sme privítali takmer stopäťdesiat hostí, čo je doposiaľ najvyššia účasť. K tradične výbornej atmosfére prispeli svojim vystúpením tanečná skupina Juraja Fábera – Fáber Dance School a orientálna tanečnica Zenubia.  O vynikajúcej atmosfére hovorí aj fakt, že sa plesalo až do ranných hodín.

Prezentácia na dni otvorených dverí v súkromných stredných školách v Podbrezovej

Počas dňa otvorených dverí  sme navštívili súkromné stredné školy v Podbrezovej a študentom sme prezentovali našu spoločnosť a pracovné i študijné príležitosti, ktoré im ponúkame.

Prezentácia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Využili sme priestor na UMB v Banskej Bystrici a pre študentov sme pripravili prezentáciu našej spoločnosti a možností uplatnenia, ktoré im ponúkame. Zamerali sme sa najmä na nami organizované študentské kempy, možnosti výberu tém diplomových prác, brigády i ponuky zamestnania v našej firme. Stretli sme sa s pozitívnou reakciou študentov a s niektorými budeme pravdepodobne v blízkej budúcnosti spolupracovať.

Firemné ukončenie roka 2014

Pracovný rok sme opäť ukončili v Stodole na Táľoch. Zhrnuli sme tohtoročné firemné udalosti cez krátke video, zhodnotili všetko čo sme prežili v práci i mimo nej a zabavili sa pri dobrom jedle a hudbe.

Konferencia Daily Web Conference 2014

Naši webisti a marketéri sa zúčastnili konferencie Daily Web 2014, kde načerpali nové informácie o trendoch vo webdizajne na rok 2015, o výkonnosti webov, bezpečnosti webových aplikácií a praktickom marketingu webov.

Marketingová kampaň pre predaj webových a multimediálnych služieb

Začali sme pripravovať spustenie marketingovej kampane na predaj webových a multimediálnych služieb – tvorba web stránok, grafika, dizajn, tlač, video. Kampaň spustíme začiatkom roka 2015 a jej cieľom je okrem získania nových zákazníkov, aj budovanie povedomia o našej firme v regióne.

Prezentácia na konferencii UNINFOS

Zúčastnili sme sa konferencie UNINFOS (Univerzitné informačné systémy) v Košiciach, so zameraním na najnovšie vývojové trendy IKT a prezentovanie projektov IKT v akademickom prostredí. My sme na konferencii prezentovali náš úspešne zrealizovaný projekt IS pre meranie kvality vzdelávania, ktorý sme vyvinuli pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

Spustenie projektu Informačný systém na správu registratúry

Naštartovali sme nový projekt na vývoj IS na správu registratúry. Jeho cieľom je vytvoriť aplikáciu na správu registratúry, ktorá bude spĺňať všetky legislatívne podmienky. Aplikovaná bude prioritne v spoločnostiach skupiny ŽP Group.

5. Marketing Day

Spoločnosť ŽP Informatika sa aj tento rok zúčastnila konferencie Marketing Day, ktorej hlavnou témou bolo využívanie online marketingových nástrojov na zvýšenie povedomia značky, SEO optimalizácie webových stránok a prínosom AdWords kampaní pre weby z odvetví B2B a B2C.

Nové notebooky pre študentov Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová

23.septembra 2014 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie notebookov na Súkromnom gymnáziu Železiarní Podbrezová. Aj v tomto roku spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. pomohla zabezpečiť notebooky s programovým vybavením pre prvákov v študijnom odbore informatika.

Spustenie projektu Správa akcií a riadenie valného zhromaždenia

Začali sme práce na aktualizácii programového vybavenia pre správu akcionárov a programového vybavenia na riadenie valného zhromaždenia vo vývojom prostredí Java. Aplikácia bude určená pre riadenie valného zhromaždenia, čím uľahčí jeho priebeh, ale aj správu akcií a to najmä v ŽP, a.s. Jej súčasťou bude aj technické riešenie zabezpečenia hlasovania akcionárov.

Podpora pri prvoligovom domácom zápase FO ŽP Šport Podbrezová

Podieľali sme sa na zdarnom priebehu historicky prvého domáceho zápasu Futbalového oddielu ŽP Šport Podbrezová v prvej slovenskej lige. Zabezpečili sme internetové pripojenie a s ním súvisiacu infraštruktúru, čím sme vytvorili zázemie pre prítomné médiá.

Dotazník spokojnosti zamestnancov

V oblasti personálneho rozvoja si vedenie spoločnosti stanovilo za cieľ zvyšovať spokojnosť našich zamestnancov. V rámci mapovania spokojnosti zamestnancov sme dnes spustili dotazník na zistenie ich spokojnosti.

Kemp študentov vysokých škôl 2014

V priestoroch našej firmy sme na 3 týždne privítali 7 vysokoškolákov. Tento rok študenti vysokých škôl kemp absolvujú aj vďaka Európskemu sociálnemu fondu a spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Informačný systém energetiky v trvalej prevádzke

Aplikácia IS Energetiky poskytuje v ŽP, a.s. možnosť komplexného pohľadu na skutkový stav všetkých druhov energií a nimi spojených objektov, ktoré majú súvislosť s predmetom činnosti prevádzky energetika. Súčasne zefektívni a zrýchli aj poskytovanie podkladov stanovených štátnou alebo firemnou legislatívou.

Kemp študentov stredných škôl 2014

Aj tento rok organizujeme pre študentov stredných škôl dvojtýždňový letný kemp v priestoroch Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová.

Podpora pri organizovaní Allianz Ladies Slovak Open 2014

Aj tento rok opäť našimi službami prispejeme k zdarnému priebehu svetového golfového turnaja žien Allianz Ladies Slovak Open 2014, ktorý začína dnes na Táľoch.

Úspešné zvládnutie dohľadového auditu

V čase od 2. do 3. júna sme úspešne zvládli dohľadový audit ISO/IEC 20000-1:2011 a ISO 9001:2008. Audit sme zvládli výborne, pretože certifikačná spoločnosť nám neudelila žiadne nápravné opatrenia.

Spustenie projektu Normovanie ŽĎAS

V českej spoločnosti ŽĎAS sme iniciovali úvodný projekt Normovanie, zameraný na výpočet noriem spotreby času v strojárskej výrobe.

Firemný športový deň 2014

Dnes naše kancelárie vymeníme za prírodu a ako každý rok sa zúčastníme firemného športového dňa. Pripravené sú súťaže vedomostné a na zručnosť, pre jednotlivcov aj pre tímy. Konať sa tiež bude úsekový futbalový turnaj o putovný pohár Jozefa Urbana.

Štart projektu Evidencia osobných ochranných pracovných prostriedkov – Katalóg rizík

Tento projekt bol spustený s cieľom projektu dopracovať pre ŽP, a.s. do existujúceho IS Evidencia osobných ochranných pracovných prostriedkov ďalšie moduly pre evidencie, ktoré v súčasnosti neexistujú: Katalóg rizík, evidencia úrazov, hygienické a čistiace potreby.

Katalóg výrobkov odovzdaný do trvalej prevádzky

Projekt bol odovzdaný do trvalej prevádzky a splnil očakávané ciele projektu. Umožňuje evidenciu a správu výrobkov vyrobených v ŽP, a.s. a optimalizáciu evidencie obchodného prípadu v rámci obchodných a technologických prípravných procesov.

Informačný systém Metrológia uvedený do trvalej prevádzky

Informačný systém Metrológia slúžiaci pre podporu procesov metrológie sme nasadili do trvalej prevádzky. V Železiarňach Podbrezová tak podporí procesy a činnosti pre evidenciu meradiel, ich kalibrácie, certifikátov a používanie meradiel v automobilovom priemysle.

Obchodný portál nasadený do produkcie v PIPEX SK

V PIPEX SK sme nasadili do produkcie aplikáciu Obchodný portál spolu s prepojením na účtovný ERP systém QI. PIPEX SK je prvou dcérskou obchodnou spoločnosťou ŽP, a.s., v ktorej sme Obchodný portál nasadili. V priebehu rokov 2014 a 2015 sa k nej pridajú ostatné obchodné spoločnosti.

Ukončenie projektu Kusovina

Projekt Kusovina bol ukončený potom ako aplikácia bola 20.1.2014 odovzdaná do trvalej prevádzky. Aplikácia Kusovina bude používateľom ŽP, a.s. slúžiť pre spracovanie procesov a dokladov v oblasti predaja výrobkov a služieb mimo hlavnej výroby a druhovýroby. Súčasne bola transformovaná na novú Java infraštruktúru.

Regenerácia zamestnancov v ŽP Rehabilitácia

Rozširujeme sociálny program starostlivosti o našich zamestnancov v spolupráci so ŽP Rehabilitácia. Každý zamestnanec môže využiť poukážky na bezplatnú regeneráciu a rehabilitačnú starostlivosť.

Rozšírenie informačného systému NIS v ŽP EKO QELET

Do aplikácie NIS v ŽP EKO QELET, ktorú sme v predchádzajúcom období dodali,  sme nasadili ďalší modul Finančný server FIS. Ten doplňuje ďalšie časti aplikácie o evidenciu zmlúv, objednávky služieb, objednávky a fakturáciu režijného materiálu a reklamácie k objednávkam pre dodávateľov. Ďalej pokračujeme realizáciou ďalších častí aplikácie.

Aplikácia Dlhodobý majetok v trvalej prevádzke

V Železiarňach Podbrezová sme nasadili aplikáciu Dlhodobý majetok. Prerobili sme tak niekoľko predchádzajúcich aplikácií ŽP Soft®, ktoré už nezohľadňovali rozsiahle zmeny v účtovnej a daňovej legislatíve počas ich 10-ročného prevádzkovania.

Ples informatikov – 2. ročník

Opäť organizujeme obľúbený Ples informatikov, ktorý sa dnes koná po druhýkrát. O zábavu sa bude starať kapela ZBM, v programe sa predstavia tanečníci z Fáber Dance School a Folklórny súbor Mostár. Čaká nás aj tombola so zaujímavými cenami.

Rozšírenie evidencie výroby IS Kalinovo v trvalej prevádzke

V spoločnosti Žiaromat Kalinovo sme do trvalej prevádzky nasadili rozšírenia existujúceho výrobného IS Kalinovo. Pribudli evidencia výroby o ďalšie výrobky a podporné aplikácie evidencie výroby.

Ukončenie I.etapy projektu Plánovanie a riadenie údržieb ŽĎAS

I.etapa projektu priniesla úspešné odovzdanie aplikácie Plánovanie a realizácia údržieb ŽĎAS do rutinnej prevádzky. V českom strojárenskom podniku ŽĎAS aplikácia zastrešuje operácie pre plánovanie preventívnych opráv, prehliadok a revízii strojov a zariadení a prepája ju na okolité IS. Súčasne bola naštartovaná II. etapa projektu, ktorá prinesie rozšírenie aplikácie o ďalšie moduly a smeruje k dokončeniu aplikácie.

Ukončenie projektu pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre

Pre Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sme ukončili projekt, ktorého súčasťou boli vývoj softvéru pre meranie a sledovanie kvality vzdelávania, programovanie web portálov a spracovanie multimediálnych prezentácií.

Ukončenie projektu e-portál Slovenskej národnej knižnice

Potom ako sme v auguste vyhrali verejné obstarávanie sme dnes tento projekt ukončili. Do trvalej prevádzky sme v Slovenskej národnej knižnici v Martine odovzdali e-portál.

Ukončenie roka 2014 pre zamestnancov

Dnes sa po práci presunieme do koliby na Táľoch a spoločne sa rozlúčime s pomaly odchádzajúcim rokom 2013. Spoločne zhrnieme firemné tohtoročné udalosti, poďakujeme sa odchádzajúcim dôchodcom a zabavíme pri dobrom jedle a diskotéke.

Ukončenie prepracovania evidencie výroby oceliarne ŽP

Pre zariadenie plynulého odlievania ocele v oceliarni Podbrezovských Železiarní sme ukončili prácu na prepracovaní evidencie výroby z dôvodu jeho modernizácie. Práce súviseli najmä so znížením počtu liacich prúdov zo 4 na 3 a zmenami v evidencií technologických parametrov odlievania.

Úspešne ukončený projekt pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ukončili sme projekt pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý sme získali vo verejnom obstarávaní. Realizovali sme zákazku na vývoj softvérových aplikácií, programovanie web portálov a súvisiace služby.

AZU BIG DAY 2013

Zúčastnili sme sa podujatia AZU BIG DAY na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť študentom projekty – Vysokoškoláci do praxe! a projekt AZU. Viac info tu

Verejné obstarávanie pre Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia prijalo našu výhernú ponuku. Realizácia verejného obstarávania na výrobu informačných brožúr, obrazov a panelov s prípravou ich grafického dizajnu je naplánovaná na koniec tohto roka a celý budúci rok

Verejné obstarávanie pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine

Vďaka elektronickej aukcii ŽP Informatika vyhrala verejné obstarávanie pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine. Odovzdanie e-portálu má prebehnúť do konca tohto roku.

Prepracovanie evidencie výroby zariadenia plynulého odlievania ocele

Pre Železiarne Podbrezová sme začali pracovať na prepracovaní evidencie výroby zariadenia plynulého odlievania ocele z dôvodu jeho rekonštrukcie. Trvanie projektu je plánované do konca októbra.

Letný kemp 2013

V našich priestoroch sme na 3 týždne (do 2.8.) privítali 8 vysokoškolákov, ktorí sa zúčastnia 6. letného kempu pre študentov vysokých škôl.

Letný kemp študentov stredných škôl 2013

Letný kemp študentov stredných škôl organizujeme aj tento rok v priestoroch Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová. Potrvá do 12.7.

Allianz Ladies Slovak Open 2013

Organizátormi golfového turnaja svetovej ženskej tour Allianz Ladies Slovak Open 2013 sme boli ocenení za našu podporu a prínos pri organizovaní 4. ročníka tohto svetového podujatia.

Dochádzkový systém pre Žiaromat Kalinovo

Pre spoločnosť Žiaromat v Kalinove sme dodali dochádzkový systém. Súčasťou dodávky bolo hardvérové aj programové vybavenie a vytvorenie rozhrania pre mzdový systém.

Informačný systém sledovania skutočných nákladov na výrobok v prevádzke

Po realizácii a testovaní sme uviedli do prevádzky IS sledovania skutočných nákladov na výrobok. Slúži na predikciu nákladov pri výrobe finálnych výrobkov hlavných prevádzkarní ŽP a.s. Aplikácia umožňuje na základe zmapovania procesov a podmienok vzniku nákladov v procese výroby sledovať skutočné náklady pri výrobe rúr.

Športový deň 2013

Máme za sebou tradičný športový deň. Pre našich zamestnancov boli pripravené súťaže zručností aj vedomostí tak pre jednotlivcov ako aj pre tímy.

Nová produktová stránka pre BPR

Zverejnili sme novú webstránku www.kvalitnebpr.sk. Prezentuje jednu z našich služieb Reinžiniering podnikových procesov, nazývanú tiež BPR – Business Process Reengineering. BPR sa zameriava na analýzu a optimalizáciu firemných procesov.

Recertifikačný audit v spoločnosti ŽP Informatika

V čase od 24. do 26. apríla ŽP Informatika úspešne zvládla recertifikačný audit ISO/IEC 20000-1:2011 a dohľadový audit ISO 9001:2008.

Účasť na konferencii itSMF

Zúčastnili sme sa konferencie itSMF, venovanej problémom pri aplikovaní doporučení ITIL v praxi. Ing. Jozef Urban, náš generálny riaditeľ, vystúpil s prednáškou na tému súboj OLA a SLA v praxi.

Projekt SALDO v trvalej prevádzke

Do trvalej prevádzky bol uvedený projekt SALDO – prerobenie, ktorého hlavným cieľom je portácia existujúcej aplikácie SALDO z prostredia JavaNet do prostredia JAVA.

Elektronického podpis

V ŽP a.s. sme zaviedli používanie elektronického podpisu v komunikácii s obchodnými partnermi, napr. v oblasti fakturácie.

Verejné obstarávanie pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre

ŽP Informatika uspela vo verejnom obstarávaní pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Kompletnú realizáciu zákazky na vývoj softvérových aplikácií, programovanie web portálov a s tým súvisiace služby predpokladáme v priebehu tohto roka.

Podpora procesov riadenia kvality v Železiarňach Podbrezová

Odovzdali sme projekt pre automatizovanú podpora riadenia kvality. Vytvorili sme informačný systém pre podporu procesov riadenia kvality v Železiarňach Podbrezová.

1. Ples informatikov

Obnovili sme tradíciu rybárskych plesov a zorganizovali sme 1. Ples informatikov.