ŽP Informatika s.r.o.

Úspešné ukončenie záujmového krúžku JAVA programovania

V dňoch 9.4. až 25.6. 2015 sa v našej spoločnosti uskutočnil prvý ročník záujmového programátorského krúžku pre študentov prvého až štvrtého ročníka Súkromného Gymnázia a Súkromnej SOŠ Hutníckej Železiarní Podbrezová. Hlavným cieľom záujmového krúžku bolo rozšíriť vedomosti študentov o znalosti v objektovo orientovanom programovacom jazyku JAVA, ktorý je nosným programovacím jazykom pri tvorbe aplikácií pre spoločnosti ŽP Group.