ŽP Informatika s.r.o.

Úspešné zvládnutie dohľadového auditu

V čase od 2. do 3. júna sme úspešne zvládli dohľadový audit ISO/IEC 20000-1:2011 a ISO 9001:2008. Audit sme zvládli výborne, pretože certifikačná spoločnosť nám neudelila žiadne nápravné opatrenia.