ŽP Informatika s.r.o.

Ukončenie roka 2014 pre zamestnancov

Dnes sa po práci presunieme do koliby na Táľoch a spoločne sa rozlúčime s pomaly odchádzajúcim rokom 2013. Spoločne zhrnieme firemné tohtoročné udalosti, poďakujeme sa odchádzajúcim dôchodcom a zabavíme pri dobrom jedle a diskotéke.