ŽP Informatika s.r.o.

Ukončenie projektu Plánovanie dopravy pre ŽĎAS

Projekt bol ukončený odovzdaním aplikácie do trvalej prevádzky, zatiaľ bez podporných modulov. Systém rieši požiadavky na zastrešenie operácií od plánovania dopravy, evidencie a výkazníctva dopravných prostriedkov až po vyhodnotenie finančnej nákladovej efektivity dopravy s prepojením na okolité IS. V ďalšom ešte dopracujeme Automatizované generovanie žiadaniek z cestovných príkazov a Napojenie na externý IS Webdispečing.