ŽP Informatika s.r.o.

Účasť na konferencii itSMF

Zúčastnili sme sa konferencie itSMF, venovanej problémom pri aplikovaní doporučení ITIL v praxi. Ing. Jozef Urban, náš generálny riaditeľ, vystúpil s prednáškou na tému súboj OLA a SLA v praxi.