ŽP Informatika s.r.o.

Spustenie projektu Správa akcií a riadenie valného zhromaždenia

Začali sme práce na aktualizácii programového vybavenia pre správu akcionárov a programového vybavenia na riadenie valného zhromaždenia vo vývojom prostredí Java. Aplikácia bude určená pre riadenie valného zhromaždenia, čím uľahčí jeho priebeh, ale aj správu akcií a to najmä v ŽP, a.s. Jej súčasťou bude aj technické riešenie zabezpečenia hlasovania akcionárov.