ŽP Informatika s.r.o.

Spoľahlivá prevádzka za rok 2012

Rok 2012 považujeme z pohľadu prevádzky za vynikajúci a bez výpadkov. V tomto roku sa spoliehame na motorgenerátor, ktorý sme inštalovali koncom roka 2012 a zabezpečí prevádzku aj pri výpadkoch dodávok elektrickej energie.