ŽP Informatika s.r.o.

Softvér na Riadenie valného zhromaždenia

22.6.2015 bol na valnom zhromaždení spoločnosti Železiarne Pobdrezová a.s. po prvýkrát použitý softvér Riadenie valného zhromaždenia, ktorý sme vytvorili vo vývojom prostredí Java. Softvér po technickej stránke zjednodušuje proces hlasovania a následného sčitovania hlasov akcionárov. Vývoj tohto softvéru bude pokračovať realizáciou aplikácie Správa akcií.