ŽP Informatika s.r.o.

Školenia komunikácie programátorov

V priebehu marca, apríla a mája 2016 naši programátori absolvovali školenia zamerané na komunikáciu, riešenie konfliktov a tímovú spoluprácu. Školenia už tradične zabezpečili Hanka a Milan Surovcovci z firmy HMJ.