ŽP Informatika s.r.o.

Servis výpočtovej techniky pre ZŠ Dolná Lehota

Naša spoločnosť sponzorsky pomohla Základnej škole v Dolnej Lehote. Technici z úseku PAS do nového školského roka opravili 4 staršie PC, ktoré teraz môžu žiaci používať.