ŽP Informatika s.r.o.

Rozšírenie informačného systému NIS v ŽP EKO QELET

Do aplikácie NIS v ŽP EKO QELET, ktorú sme v predchádzajúcom období dodali,  sme nasadili ďalší modul Finančný server FIS. Ten doplňuje ďalšie časti aplikácie o evidenciu zmlúv, objednávky služieb, objednávky a fakturáciu režijného materiálu a reklamácie k objednávkam pre dodávateľov. Ďalej pokračujeme realizáciou ďalších častí aplikácie.