ŽP Informatika s.r.o.

Rekonštrukcia futbalového štadióna v Podbrezovej

Pomáhame pri rekonštrukcii futbalového štadióna v Podbrezovej. V rámci prác sme už uskutočnili realizáciu optickej prípojky, čím sa kvalitatívne zmenila rýchlosť prístupu do Internetu. V súčasnosti v areáli štadióna realizujeme kabelážne práce v sociálnej budove, na veľkej a malej tribúne. Výsledkom našej práce bude skvalitnenie existujúcej siete, rozšírenie pripojenia pre novinárov, tlačového centra, pripojenia novej informačnej tabule a rozšírenie dostupnosti WiFi siete v nových priestoroch.