ŽP Informatika s.r.o.

Prezentačné dni podnikov v Banskej Bystrici

Zamestnanci ŽP Informatika s.r.o. prezentovali našu firmu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na podujatí „Prezentačné dni podnikov.“ Vystúpili s vlastnými prezentáciami, predstavili študentom pracovné možnosti v našej spoločnosti a v propagačnom stánku zodpovedali ich zvedavé otázky. Viac informácií o podujatí nájdete tu.