ŽP Informatika s.r.o.

Prezentácia pre študentov stredných škôl ŽP

Našu firmu navštívila skupina študentov Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová doplnená šikovnými informatikmi Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP. Hlavným cieľom bolo nadchnúť a získať študentov na pripravovaný krúžok venovaný programovaniu, do výučby ktorého sa zapoja aj lektori z našej firmy.