ŽP Informatika s.r.o.

Prezentácia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Využili sme priestor na UMB v Banskej Bystrici a pre študentov sme pripravili prezentáciu našej spoločnosti a možností uplatnenia, ktoré im ponúkame. Zamerali sme sa najmä na nami organizované študentské kempy, možnosti výberu tém diplomových prác, brigády i ponuky zamestnania v našej firme. Stretli sme sa s pozitívnou reakciou študentov a s niektorými budeme pravdepodobne v blízkej budúcnosti spolupracovať.