ŽP Informatika s.r.o.

Podpora procesov riadenia kvality v Železiarňach Podbrezová

Odovzdali sme projekt pre automatizovanú podpora riadenia kvality. Vytvorili sme informačný systém pre podporu procesov riadenia kvality v Železiarňach Podbrezová.