ŽP Informatika s.r.o.

PC pre denné centrum dôchodcov Prameň v Brezne

Vo štvrtok 14. apríla medzi seniorov do denného centra Prameň zavítal náš obchodno-ekonomický riaditeľ Miroslav Kubove a odovzdal im dva počítače. Breznianski seniori sa venujú rôznym činnostiam, jednou z nich je aj vzdelávanie sa v oblasti informačno-komunikačných technológií. Počítačový krúžok v dennom centre Prameň funguje od roku 2008, kedy začínali s jedným počítačom. V tomto školskom roku je celkovo prihlásených 38 študentov seniorov, ktorí náš dar veľmi ocenili.