ŽP Informatika s.r.o.

Nový grafický manuál našich aplikácií

V týchto dňoch bol zaktualizovaný grafický manuál našich aplikácií. Je výsledkom niekoľko týždňovej práce vytvorenej pracovnej skupiny. Pravidlá z grafického manuálu naši špecialisti v najbližších mesiacoch zaimplemenujú pravidlá do novej verzie JAVA infraštruktúry.