ŽP Informatika s.r.o.

Nové notebooky pre študentov Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová

23.septembra 2014 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie notebookov na Súkromnom gymnáziu Železiarní Podbrezová. Aj v tomto roku spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. pomohla zabezpečiť notebooky s programovým vybavením pre prvákov v študijnom odbore informatika.