ŽP Informatika s.r.o.

Marketingová kampaň pre predaj webových a multimediálnych služieb

Začali sme pripravovať spustenie marketingovej kampane na predaj webových a multimediálnych služieb – tvorba web stránok, grafika, dizajn, tlač, video. Kampaň spustíme začiatkom roka 2015 a jej cieľom je okrem získania nových zákazníkov, aj budovanie povedomia o našej firme v regióne.