ŽP Informatika s.r.o.

Konferencia itSMF Slovensko

V dňoch 9.-10.3.2016 sme sa zúčastnili 10. ročníka odbornej konferencie itSMF Slovensko s názvom „Sedem“. Z konferencie sme si odniesli množstvo nových poznatkov a kontaktov, ktoré využijeme v budúcnosti.