ŽP Informatika s.r.o.

Je IT váš partner v biznise?

Zúčastnili sme sa 9. ročníka odbornej konferencie itSMF Slovensko, ktorá bola zameraná na spoluprácu medzi poskytovateľom IT služieb a jeho zákazníkom, biznisom, ktorý vytvára hlavnú hodnotu firmy. Z konferencie sme si odniesli množstvo nových poznatkov a kontakty, ktoré využijeme v budúcnosti.