ŽP Informatika s.r.o.

Informačný systém Metrológia uvedený do trvalej prevádzky

Informačný systém Metrológia slúžiaci pre podporu procesov metrológie sme nasadili do trvalej prevádzky. V Železiarňach Podbrezová tak podporí procesy a činnosti pre evidenciu meradiel, ich kalibrácie, certifikátov a používanie meradiel v automobilovom priemysle.