ŽP Informatika s.r.o.

Elektronického podpis

V ŽP a.s. sme zaviedli používanie elektronického podpisu v komunikácii s obchodnými partnermi, napr. v oblasti fakturácie.