ŽP Informatika s.r.o.

Dochádzkový systém pre Žiaromat Kalinovo

Pre spoločnosť Žiaromat v Kalinove sme dodali dochádzkový systém. Súčasťou dodávky bolo hardvérové aj programové vybavenie a vytvorenie rozhrania pre mzdový systém.