ŽP Informatika s.r.o.

Brigáda/kemp študentov stredných škôl

Traja pokročilí študenti záujmového Java krúžku z SSOŠH a Súkromného gymnázia ŽP dnes u nás končia brigádu. Počas augusta si formou študentského kempu zdokonalili svoje poznatky z programovania v jazyku Java a ešte viac sa priblížili k praxi. Lektormi im boli skúsení programátori z úseku PIS. Brigádu ukončili prezentáciou a bol im odovzdaný certifikát úspešného absolvovania tejto brigády.